Search
Close this search box.

Позив за 30. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 25. 4. 2024. године

Тридесета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 25. априла 2024.  године, у великој сали Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

За Тридесету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Тридесет првој сједници, од 16. априла 2024. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са 29. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча од 6. марта 2024. године

2. Записник са Друге посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. марта 2024. године

3. Информација о реализацији закључака са 29. редовне сједнице СO Фоча од 06. 03. 2024. године

4. Информација о реализацији закључака са 2. посебне сједнице СO Фоча од 07. 03. 2024. године

5. Приједлог одлуке о укључивању ЈЗУ Дом здравља Фоча у локални трезор Општине Фоча

5.1. Влада Републике Српске – Закључак о увођењу јавних здравствених установа у трезорски систем РС

6.Извјештај Комисија за награде и признања

7. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за локацију која се налази …

8.Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна Регулационог плана …

9. Приједлог одлуке о приступању изради регулационог плана Нешковић

10. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за издавање у закуп непокретности …

11. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању имена улица, тргова и насеља

11.Извјештај одборницима са 26. сједнице КСПП

12. Образложење Извјештаја о извршењу буџета Општине Фоча за 2023.годину НОВО

12.Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета за 2023 годину. 1

12.Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета за 2023 годину. 2

13. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2023. годину

14. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину,

15. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

16. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2023. годину,

17. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2023. годину,

18. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2023. годину,

19. Разрјешење и избор члана Комисије за статутарна питања и прописе:

1) Разрјешење члана Комисије за статутарна питања и прописе по основу писане оставке,

20. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

21. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,

22. Информација о реализацији иницијатива одборника

23. Одговори на одборничка Одборничка питања

24. Одборничка питања,

25. Иницијативе одборника,

26. Текућа питања.

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 24, 25, 26. за коју нису предвиђени посебни радни материјали.

 

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Тридесет прве сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 16. априла 2024. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 4. од 25. 03. 2024. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 5. од 29. 03. 2024. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 6. од 04. 04. 2024. године,

 

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

Поделите: