Search
Close this search box.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
2016.-2020.

Стална радна тијела

У складу са чланом 60. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), Скупштина Општине Фоча има своја стална радна тијела, а то су: комисије, одбори и савјети.

Скупштина Општине Фоча је извршила избор чланова радних тијела, према одговарајућем саставу и структури, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.

1.Комисија за избор и именовање (члан 61.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Радмил  Марић,  одборник,  предсједник,

2)   Милан  Николић,  одборник,

3)   Миливоје  Достић,  одборник,  замјеник предсједника,

4)   Немања  Лазовић,  одборник,

5)   Гордан  Мастило,  одборник.

 

2. Комисија за статутарна питања и прописе (члан 62.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и научних и стручних радника из области права. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Милан  Николић,  одборник,

2)   Огњен  Бодирога,  одборник,

3)   Крсто  Ивановић,  одборник, 

4)   Владимир  Кулић,  екстерни члан,

5)   Миладин  Ћаласан,  екстерни члан.

 

3. Комисија за буџет и финансије (члан 63.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и научних и стручних радника из области економије и финансија. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Милош  Милић,  одборник,  предсједник,

2)   Хелена  Владичић,  одборник,

3)   Изет  Спахић,  одборник,

4)   Раденко  Лазовић,  екстерни члан,

5)   Блашко Трифковић,  екстерни члан.

 

4. Комисија за мјесне заједнице (члан 64.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и стручних и угледних грађана, који не могу бити чланови савјета мјесних заједница. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Миомир  Бојат,  одборник,

2)   Немања  Лазовић,  одборник,

3)   Драгослав  Станојевић,  одборник,

4)   Горан  Пејовић,  екстерни члан,

5)   Александар  Пљеваљчић,  екстерни члан.

 

5. Комисија за заштиту околине, културног и природног наслијеђа (члан 65.), има три члана, који се бирају из реда одборника и научних и стручних радника. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

1)   Дејан  Павловић,  одборник,

2)   Петар  Елез,  одборник,

3)   Борис  Цицовић,  екстерни члан.

 

6. Комисија за награде и признања (члан 66.), има три члана, који се бирају из реда одборника. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

1)   Дејан  Павловић,  одборник,  предсједник,

2)   Миливоје  Достић,  одборник,

3)   Сребренко  Кунарац,  одборник.

 

7. Комисија за вјерска питања (члан 67.), има три члана, који се бирају из реда одборника. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

1)   Мирослав  Авдаловић,  одборник,

2)   Предраг  Кунарац,  одборник,

3)   Изет  Спахић,  одборник.

 

8. Комисија за питања младих (члан 68.), има пет чланова, који се бирају из реда млађих одборника и стручних и угледних грађана, из реда чланова омладинских организација које имају сједиште на подручју Општине. Комисија има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Никола  Вуковић,  одборник,

2)   Душан  Бодирога,  одборник,

3)   Сања  Дракул,  одборник,

4)   Милица  Живановић,  екстерни члан,

5)   Јована  Крезовић,  екстерни члан.

 

9. Комисија за праћење статуса пензионера (члан 69.), има три члана, који се бирају из реда старијих одборника и стручних и угледних грађана, на приједлог Удружења пензионера. Комисија има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

1)   Милош  Милић,  одборник,

2)   Симо  Мојовић,  представник Удружења пензионера,

3)   Радојица  Млађеновић,  екстерни члан.

 

10. Одбор за Кодекс понашања (члан 70.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и угледних и афирмисаних грађана. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Никола  Вуковић,  одборник,

2)   Снежана  Голијанин,  одборник,

3)   Мирослав  Матовић,  одборник,

4)   Вукан  Станковић, екстерни члан,

5)   Весна  Бодирога,  екстерни члан.

 

11. Одбор за друштвени надзор и представке (члан 71.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Миомир  Бојат,  одборник,

2)   Мирослав  Авдаловић,  одборник,

3)   Предраг  Кунарац,  одборник,

4)   Немања  Лазовић,  одборник,

5)   Милорад  Костић,  одборник.

 

12. Одбор за равноправност полова (члан 72.), има три члана, који се бирају у мјешовитом полном саставу, из реда одборника и угледних и афирмисаних грађана, као чланова удружења и организација које промовишу равноправност полова на подручју Општине. Одбор има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

1)   Татјана  Шифорија,  одборник,

2)   Душан  Бодирога,  одборник,

3)   Биљана  Булатовић,  екстерни члан.

 

13.Одбор за регионалну и међународну сарадњу (члан 73.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и научних и стручних лица из области привредног и друштвеног живота Општине. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Огњен  Бодирога,  одборник,

2)   Крсто  Ивановић,  одборник,

3)   Изет  Спахић,  одборник,

4)   Марина  Достић,  екстерни члан,

5)   Горан  Ђуковић,  екстерни члан.

 

14. Одбор за здравље (члан 74.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и здравствених радника и других стручних лица, као представника здравствених и социјалних установа и организација. Одбор има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Радмил  Марић,  одборник,

2)   Снежана  Голијанин,  одборник,

3)   Мирослав  Матовић,  одборник,

4)   Максим  Ковачевић,  екстерни члан,

5)   Младен  Пејовић,  екстерни члан.

 

15.Савјет за спорт (члан 75.), има пет чланова, који се бирају из реда истакнутих спортских радника и спортиста као представника спортских клубова са подручја Општине. Савјет предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Иван  Видојевић,  екстерни члан,

2)   Љубиша  Ивановић,  екстерни члан,

3)   Драгана  Дракул,  екстерни члан,

4)   Споменка  Попадић,  екстерни члан,

5)   Далибор  Милановић,  екстерни члан.

 

16.Савјет за културу (члан 76.), има пет чланова, који се бирају из реда одборника и истакнутих радника из области културе. Савјет има предсједника и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови.

1)   Петар  Елез,  одборник,

2)   Сања  Дракул,  одборник,

3)   Крсто  Ивановић,  одборник,

4)   Јелана  Чанчар,  екстерни члан,

5)   Снежана  Глодић,  екстерни  члан.

 

 

17.Савјет потрошача (члан 77.), има три члана, који се бирају из реда одборника и стручних и угледних грађана. Савјет има предсједника, којег бирају изабрани чланови.

1)   Сребренко  Кунарац,  одборник,

2)   Снежана  Голијанин,  одборник,

3)   Драгослав  Станојевић,  одборник,

4)   Мирослав  Ристановић,  екстерни члан,

5)   Никола  Елез,  екстерни члан.

 

Поделите: