Search
Close this search box.

Адресар општинске управе

Контакт информације

Одјељење за општу управу
КанцеларијаПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс
14Начелник опште управеВиде Вуковић 210-558
12Радни односи и људски ресурсиЧајевић Радмила110210-202
13Борачко инвалидска заштитаПеришић Весна113213-302
15Грађанска стања; Архива1.Михајловић Сретен 2.Ковачевић Александра114214-518
ПриземљеСлужбеник за избјегла и расељена лицаЧаушевић Амир 211-454
Центар за услуге
КанцеларијаПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс
 Менаџер 119213-452
Број 9Други примјер матичних књига1.Радовић Милија 2. Ноговић Сенка104211-201
 ПортирницаПузовић Борис101210-202
Број 2ШалтериФатима Вехо 211-201
Број 1ШалтериСимовић Миља102211-201
Број 3ШалтериПетковић Миленка103211-201
Број 5ШалтериМаловић Мира106211-201
Број 6ШалтериДијана Вуковић107211-201
Скупштина
ПозицијаПрезиме и Име Локал Тел/Факс
Предсједник Скупштине општине Драшковић Срђан 210-216
Секретар СО Радовић Бранимир 140 210-488
Стручни сарадник Чанчар Миломирка 058/210-065
Стручна служба Скупштине општине Вуковић Милена 131 211-409
Начелник општине
ПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс
Начелник општинеМилан Вукадиновић134210-134
Пословни секретарСлавенка Тодоровић 210-097 (факс)
Замјеник начелникаРашевић Весна 058/210-065
Правна регулативаКулић Марко 058/210-415
Одјељење за финансије
Канцеларија Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
35 Начелник одјељења Ивановић Драган 135 221-521
34 Самостални стручни сарадник Шеф рачунов. Дракул Виолета 137 221-522
34 Самостални стручни сарадник за израду трезорских образаца и основна средства Снежана Кунарац 137 221-522
34 Стручни сарадник за рачуноводство и послове центра за бирачки списак Кулић Бранка 137 221-522
33 Самостални стручни сарадник – Шеф трезора Ивановић Драган 221-180
33 Стручни сарадник за главну и помоћне књиге трезора буџетских корисника Лечић Милена 221-180
33 Самостални стручни сар.за послове трезора Давидовић Весна 221-180
33 Стручни сарадник за главну и помоћне књиге трезора и буџетске приходе Радовић Соња 221-180
33 Стручни сарадник за обрачун плата и послове благајне Тановић Жељка 221-18
       
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
КанцеларијаПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс
29Начелник одјељењаПоповић Ранко129220-080
29СекретарицаДракул Милијана129210-845
29Самост.стручни сар.за урбанизам,просторно уређење и грађењеСлавенка Хаџивуковић23232-770
29Стручни сарадник за грађевинарство, архиву техничке документације и локалне путевеМилетић Салиха23232-770
19Самост.стручни сар.за грађевинарство, инфраструктуру, комуналне послове и заједничку комуналну потрошњуРадовић Данијела24232-756
19Виши стр.сарадник за ел. радове, инфраструктуру, комуналне накнаде и рентеБулатовић Саша24232-756
18Самост.стручни сар.за грађевинарство, инфраструктуру, комуналне послове и заједничку комуналну потрошњуРадовић Бранка25232-756
18Самостални стручни сарадник за саобраћајМатовић Младен25232-756
20Самостални стручни сарадник за стамбене послове и јавне набавкеПеришић Зорица25232-436
20Самост.стручни сар.за грађевинске и употребне дозволе и нормативне пословеКрнојелац Рада25232-436
20Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине-екологМлађеновић Сања25232-436
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
КанцеларијаПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс
28Начелник одјељењаЕлез Оливера 210-914
22Сарадник за занатско-предуз.пословеПлемић Миленка 210-905
22Самост.стручни сар.за привредуМихајловић Добринка 210-905
23Стратешко планирање и интегрисани локални развојСрндовић Раденка 232-058
26Самостални стручни сарадник за културу и туризамЋурчић Игор126213-450
26Виши стручни сарадник за припрему и имплементацију пројекатаПавловић Соња126213-450
26Самост.стручни сар.за друштв.дјелатности омладину и спортСтанић Александар126213-450
Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
КанцеларијаПозицијаПрезиме и ИмеЛокалТел/Факс
27Начелник одјељењаКрунић Зоран 210-080
24Инспектор за храну и ветеринарски инспекторШолаја Сања 212-115
24Водни и еколошки инспекторМатовић Будимир  
10Тржишни инспектор   
9Урбанистичко-грађевински инспекторСтанковић Славиша  
25Комунални полицајацПродановић Раденка 212-310
25Комунални полицајацКовач Жарко  
25Комунални полицајацЂоковић Мирослав  
     
Поделите: