Search
Close this search box.

Секретар скупштине општине

Бранимир Радовић

Секретар Скупштине је дужан да:

  • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела,
  • стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђује услове за рад клубова одборника,
  • одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
  • по потреби непосредно контактира са Општинском административном службом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела,
  • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених радних тијела,
  • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака,
  • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама,
  • руководи радом стручне службе Скупштине и њених радних тијела,
  • врши и друге послове по овлашћењу предсједника Скупштине.

Branimir Radović

Kontakt Informacije:
Broj telefona: 058/210-216
Faks: 058/210-488
E-mail: sekretar@opstinafoca.rs.ba

Поделите: