Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У ФОЧИ

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр.124/08,58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 23. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина општине Фоча […]

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЈАЧАЊА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ У ОПШТИНИ ФОЧА

  На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Акционог плана јачања система […]

ЗАКЉУЧЦИ СО ФОЧА О ИЗГРАДЊИ МАЛИХ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

  На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Информације о изградњи малих […]

ЗАКЉУЧЦИ О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА ЗА ТЕКУЋУ И БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2016.ГОДИНУ

  На основу чл. 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника […]

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ПОД ХИПОТЕКУ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНА У НЕМАЊИНОЈ УЛИЦИ У ФОЧИ

На основу члана 156. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 23. став 2. тачка 13. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина општине Фоча на 31. […]

ОДЛУКА О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

 На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05и 98/13) и члана 23. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године    д о н о […]