Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР I “

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а у вези са одредбама Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар I“ „Службени гласник Општине Фоча“, број: 14/14), Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, доноси :

 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР I “

 

I

(1) Овом Одлуком утврђује се Нацрт Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар I“ (у даљем тексту: Нацрт плана).

(2) Нацрт плана израђен је од стране „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево, документом чија је ознака протокола RADIS -RP-497-05/24 од јуна 2024. године.

(3) Нацрт плана се излаже на јавни увид у времену од 07.06.2024. до 07.07.2024. године.

(4) Нацрт Плана се, у физичком облику, излаже у Шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну заједницу Центар, те у просторијама „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево.

(5) Нацрт плана се, у електронском облику, излаже на званичној Интернет страници Општине Фоча (www.opstinafoca.rs.ba).

(6) Уколико излагање Нацрта плана у електронском и физичком облику не буде извршено истог дана, за почетак излагања се узима дан у којем је Нацрт плана први пут изложен, што ће се и констатовати службеном забиљешком од стране овог Одјељења.

 

II

(1) Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје приједлоге, примједбе и мишљења на утврђени Нацрт плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида, а за сва додатна објашњења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове у згради Општине Фоча.

(2) Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.

(3) Рок до којег се приједлози, примједбе и мишљења могу уложити и послати је 08.07.2024. године.

 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења, а у смислу члана 47.став (3) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) објавиће се на званичној Интернет страници Општине Фоча, те на Интернет страници Радио Фоче.

 

 

У прилогу текста могуће је преузети Нацрт измјена и допуна дјела регулационог плана “Центар I”.

Поделите: