Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР I “

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а у вези са одредбама Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар I“ „Службени гласник Општине Фоча“, број: 14/14), Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, доноси : […]

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГОРЊЕ ПОЉЕ “ ФОЧА (друга измјена),

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Горње Поље“ Фоча (друга одлука о измјени плана) број: 01-022-77/22 од 27.10.2022. године, Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне […]