Search
Close this search box.

Позив за 28. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, уторак, 30. 1. 2024. године

Двадесет осма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у уторак, дана 30.  јануара  2024.  године, у великој сали Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

За Двадесет осму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесет осмој сједници, од 16. јануара 2023. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са 27. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 11. 12. 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са Двадесет седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

3. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2024 годину

4. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за утврђивање пореза на непокретности за 2024. годину

5. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2024. годину

6. Приједлог одлуке о додјели статуса удружења од јавног интереса

7. Приједлог одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. број 2705, уписане у Лист непокретности број 36, к.о. Брод

8. Пр. одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана Бараковац Фоча

9. Приједлог стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја општине Фоча 2023-2027. године

10. Приједлог за именовање начелника Одјељења за финансије

11. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину

12. Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2023. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива

13. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2023. години

14. Oдговори на одборничка питања

15. Одборничка питања,

16. Иницијативе одборника,

17. Текућа питања.

Позив за 28. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, уторак, 30. 1. 2024. године

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 15, 16. и 17. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

 

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Двадесет осме сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 16. јануара 2024. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 16. од 12. 12. 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 17. од 12. 12. 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 1. од 5. 1. 2024. године.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

Поделите: