Search
Close this search box.

Позив за 17. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча

Седамнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у уторак, дана 15.  новембра  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

За Седамнаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Шеснаестој сједници, од 4. новембра 2022. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Информација о реализацији закључака са 16. редовне сједнице СО Фоча од 27.10.2022.

2. Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2022. годину

3. Нацрт буџета Општине Фоча за 2023. годину

4. Информација о реализацији стратегије руралног развоја општине Фоча за 2021

5. Одговори на одборничка питања са 16. редовне сједнице СО Фоча

Odluka o kupovini nepokretnosti, Miljevina

Иницијативе одборника,

Текућа питања.

Напомена:

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 6, 7. и 8. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

У прилогу позива достављени су:

–  Записник са Шеснаесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 4. новембра 2022. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 10. од 28. 10. 2022. године,

–  Приједлог одлуке о куповини непокретности – индивидуалног стамбеног објекта и земљишта уз објекат у насељу Миљевина, изграђеног на к.ч. број: 758 к.о. Миљевина, уписана у Посједовни лист број: 297/1 к.о. Миљевина, који ће бити предмет допуне Приједлога дневног реда од стране извршне власти Општине Фоча, као предлагача.

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  ДрашковићРадни материјали за 17. редовну сједницу СО Фоча, 15.11.2022 године – Преузмите

Поделите: