Search
Close this search box.

Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (осма измјена) број: 01-022- 71/22 од 21.07.2022. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, утврђује:

НАЦРТ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“ (осма измјена), чији су инвеститори ИКОНИЋ НЕНАД и ПЕЈОВИЋ ДРАГОСЛАВ из Фоче

I

Нацрт Плана број: 82/22 од октобра 2022. године, који је урађен од стране „Пројект“ а.д. Бања Лука се ставља на јавни увид у времену од 04.11.2022 године до 04.12.2022. године. Нацрт Плана се излаже у Шалтер сали Општине Фоча (као и на сајту Општине Фоча), а што укључује и Мјесну заједницу Брод на Дрини, као и у просторијама „Пројект“ а.д. Бања Лука.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт Плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида.
Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.

III

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове у згради Општине Фоча.

Нацрт докази – преузмите

Поделите: