Search
Close this search box.

ПОЗИВ ОВЈЕРЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА У БИХ 2022. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-сл.

Датум: 05.09.2022. године

 

П О З И В

ОВЈЕРЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА

ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА У БИХ 2022. ГОДИНЕ

– ОСНОВНА ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 166 Б ФОЧА –                              

 

 

ПРЕДМЕТ: Постављање огласних медија.

 

I Постављање плаката за политичко оглашавање могуће је вршити (без накнаде) на двостраним паноима и таблама, постављеним за ту намјену на сљедећим локацијама:

 

ТАБЛЕ ПАНОИ
 1. У близини Центра за културу и информисање;
 1. Тениско игралиште (ограда);
 1. Ул. краља Петра (трг);
 1. Аутобуска станица (ограда);
 1. Доње Поље  (преко пута бензинске пумпе);
 1. Лазарево (ограде игралишта на Крвавцу);
 1. Душаново (улаз у Алаџа  парк);
 1. Обилићево (ограда изнад стадиона);
 1. Ливаде (у близини моста);
 1. Паркинг код Болнице;
 1. Лазарево  (у парку поред моста);
 1. Горње Поље (ул. Карађорђева);
 1. Горње Поље (ул. Карађорђева);
 1. Табаци (ограда прекопута Бензинске станице);
 1. Горње Поље (ул. Николе Пашића).
 1. Брод (ограда Инд.зоне);
 
 1. Миљевина (ограда О.Ш.);
 
 1. Јошаница (просторије М.З.);
 
 1. Драгочава (просторије М.З.);
 
 1. Рјечица (просторија М.З.);
 
 1. Насеље Горње Поље (ул. Николе Пашића).

 

II На подручју центра града дозвољено је постављање једнократних двостраних паноа са плакатима, јарбола и транспарената на локацијама и по распореду које одреди ово Одјељење у договору са политичким субјектима (што ће бити приказано и на графичком прилогу). Одобрење за постављање транспарената, јарбола и једнократних паноа са плакатима издаје надлежни орган по захтјеву заинтересованих политичких субјеката.

(Напомена: На стубовима јавне расвјете на којим је предвиђено постављање транспарента, панои са плакатима, јарболи  и транспарент морају бити од истог политичког субјекта).

Висина накнада :

 • Транспарент: 10,00КМ по комаду дневно,
 • Плакат: 0,50КМ по плакату дневно,
 • Јарбол: 0,50КМ по стубном мјесту за јарболе дневно.

 

 

III Поред плакатирања у центру града, уз претходно добијену сагласност, дозвољено је и постављање једнократних двостраних паноа са плакатима и на сљедећим стубовима јавне расвјете:

 • на 15 стубова јавне расвјете који се налазе у Светосавској улици, на дијелу од скретања према Београдској улици до КПЗ;
 • на 2 стуба јавне расвјете који се налазе у Светосавској улици поред дворишта Храма;
 • на 4 стуба јавне расвјете који се налазе на мосту на ријеци Ћехотини – код Дворане;
 • ул. Цара Душана: од кружног тока до скретања према Љубовићу – на 5 стубова јавне расвјете, затим на 6 стубова до Дома здравља и на 3 стуба до скретања према Светосавској улици;
 • на 15 стубова јавне расвјете који се налазе у Студентској улици, на дијелу од КПЗ (од улаза на паркинг простор који се налази између улице и Дрине) до привремених објеката испред Болнице;
 • на 26 стубова јавне расвјете који се налазе улици Бранка Радичевића, на дијелу од Доњег моста на Ћехотини до моста код Дворане;
 • на 28 стубова јавне расвјете који се налазе улици Николе Пашића, на дијелу од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до Бензинске пумпе;
 • на 5 стубова јавне расвјете који се налазе уз улицу поред Пијаце до насеља Самоборска;
 • на 11 стубова у Карађорђевој улици, од насеља Самоборска до насеља Војводе Путника и
 • на стубовима јавне расвјете у насељу Лазарево.

 

Висина накнада :

 • 0,50КМ по плакату дневно.

 

IV За постављање огласних медија подносиоци захтјева су дужни поднијети захтјеве са наведеном врстом огласног медија и врстом оглашавања, а у складу са договором који ће претходно бити постигнут на заједничком састанку, који ће се одржати у просторијама Општине Фоча, 09.09.2022. године у 12 часова у сали број 31.

Прије издавања рјешења подносиоци захтјева су дужни доставити доказе о уплати обрачунатих накнада за постављање огласних медија, све у складу са Одлуком о јавном оглашавању на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број: 4/12).

 

V  Политички субјекти су дужни да огласне медије одржавају у уредном стању. По истеку рока наведеног у сагласности за истицање медија, њихови власници су дужни да их одмах уклоне а мјесто на коме су били постављени доведу у првобитно стање.

 

 

                                                      Н А Ч Е Л Н И К

                                                                   Одјељења за просторно уређење,

                                                                        стамбено-комуналне послове, 
                                                                                                               ___________________________
Ранко Поповић, дипл.инг.арх.

Поделите: