Search
Close this search box.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  ФОЧА
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА 

Ф О Ч А

 

Број:  031 –22 / 22
Фоча,  31. 08. 2022. године
 

На основу члана 2.13 тачка 3. а у вези чл. 2.2 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) и чл. 2, 3. и 10. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 27/22), након разматрања достављених приједлога политичких субјеката, овјерених за учешће на Општим изборима 2022. године, за именовање чланова бирачких одбора, Општинска изборна комисија Фоча, у предмету одлучивања о именовању чланова бирачких одбора за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, на Седмој сједници, дана 31. августа 2022. године,  д о н о с и

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  БИРАЧКИХ  ОДБОРА 

ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166 Б ФОЧА

ЗА  ОПШТЕ  ИЗБОРЕ  2022.  ГОДИНЕ

           

 

 

  1. За потребе организовања и одржавања Општих избора 2022. године, именују се чланови бирачких одбора за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, према редном броју, шифри и називу бирачког мјеста, имену и презимену чланова бирачких одбора, одређењу њиховог својства као предсједника, члана или њиховог замјеника, пола, као и шифре политичког субјекта, која је утврђена на основу Листе овјерених политичких субјеката за основну изборну јединицу у Босни и Херцеговини и скраћеној ознаци политичког субјекта, као предлагача, на начин као што слиједи:

 

1)  166 Б 001  БРОД

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1.  Душанка  Лаловић,  Ж, 

 ОИК,

 Татјана  Јокановић,  Ж, 

 ОИК,

2.  Владимир  Шремпф,  М,

01702  Листа Небојше Вукановића,

 Маја  Костовић,  Ж,

01702  Листа Небојше Вукановић,

3. Милош  Аћимовић,  М,

01728  Либерална странка БиХ,

Душко  Јојић,  М,

ОИК,

4. Милош  Паприца,  М,

02697  Српска напредна стр. ФБИХ,

Радомир  Чанчар,  М,

02697  Српска напредна стр. ФБИХ,

5. Бране  Вукадиновић,  М,

01182  Савез за бољу будућн. БиХ,

Милош  Вуковић,  М,

01182  Савез за бољу будућност БиХ,

 

 

2)  166 Б 002  КОПИЛОВИ

 

Ред.

број

Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Андријана  Дракул,  Ж,

ОИК,

Јелена  Дракул,  Ж,

ОИК,

2. Момир  Павловић,  М,

03060  Цвијетин Миливојевић,

Нада  Видојевић,  Ж,

ОИК,

3. Славојка  Ковач,  Ж,

ОИК,

Вида  Дракул,  Ж,

ОИК,

 

3)  166 Б 003  КУТА

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Миљан  Бегенишић,  М,

ОИК,

Младен  Стојановић,  М,

ОИК,

2. Владимир  Милетић,  М,

03057  Мирослав Илић,

Слађана  Ђајић,  Ж,

03057  Мирослав Илић,

3. Никола  Петровић,  М,

02501  Круг,

Дражен  Кошир,  М,

02501  Круг,

 

4)  166 Б 004  МЈЕШАЈА

 

Ред.

број

Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Слободанка  Арсенић,  Ж,

03103 ХДЗ БИХ, ХСП БИХ, ХКДУ..

Влатко  Ружић,  М,

03103  ХДЗ БИХ, ХСП БИХ, ХКДУ…

2. Милијана  Дракул,  Ж,

03093  ХДЗ 1990 – ХНП,

Милош  Ћосовић,  М,

03093  ХДЗ 1990 – ХНП,

3. Славојка  Филиповић,  Ж,

03049  Анђелић Милан,

Балша  Лазовић,  М,

03049  Анђелић Милан,

 

5)  166 Б 005  ЗАКМУР

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Јања  Јевтовић,  Ж,

ОИК,

Исидор  Јевтовић,  М,

ОИК,

2. Никола  Милановић,  М,

ОИК,

Павле  Милановић,  М,

ОИК,

3. Витомир  Ковачевић,  М,

ОИК,

Ђуро  Дракул,  М,

ОИК,

 

6)  166 Б 006  ПРИЈЕЂЕЛ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Дејан  Ђајић,  М,

02420  Демократски савез – Демос,

Ранко  Томовић,  М,

02420  Демократски савез – Демос,

2. Игор  Рашевић,  М,

02743  Ново доба,

Драган  Ћаласан,  М,

02743  Ново доба,

3. Зорица  Мајдов,  Ж,

01972  Уједињена Српска,

Марина  Пљеваљчић,  Ж,

01972 Уједињена Српска,

 

7)  166 Б 007  ПОПОВ  МОСТ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Џемал  Имамовић,  М,

ОИК,

Омер  Хасанбеговић,  М,

ОИК,

2. Радан  Мијовић,  М,

ОИК,

Фатима  Вејо,  Ж,

ОИК,

3. Јелена  Живановић,  Ж,

02325  Савез младих снага – СМС,

Владимир  Вујичић,  М,

ОИК,

 

8)  166 Б 008  МИЉЕВИНА

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Ђорђе  Станковић,  М,

00018  СДС,

Сретен  Милутиновић,  М,

00018  СДС,

2. Никола  Скакавац,  М,

02748  Душан Драгичевић,

Радмило  Јововић,  М,

02748  Душан Драгичевић,

3. Дејан  Елез,  М,

03076  НП Српске, ПУС, Прва СДС

Тамара  Крсман,  Ж,

03076  НП Српске, ПУС, Прва СДС

4. Славенко  Андрић,  М,

03045  Странка Живот,

Милица  Павловић,  Ж,

03045  Странка Живот,

5. Александар  Тодоровић,  М,

00515  СНСД,

Светлана  Елез,  Ж,

00515  СНСД,

 

9)  166 Б 009  ОЦРКАВЉЕ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Сања  Билинац,  Ж,

02327  Лијево крило,

Предраг  Новаковић,  М,

02327  Лијево крило,

2. Асим  Кечо,  М,

01239  Дураковић Ћамил,

Сеад  Шалака,  М,

01239  Дураковић Ћамил,

3. Весна  Гаговић,  Ж,

03062  Газменд Дачај,

Борислав  Павловић,  М,

03062  Газменд Дачај,

 

10)  166 Б 010  РЈЕЧИЦА

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

 

1. Јеленко  Паприца,  М,

00090  СДА – Странка дем. акције,

Никола  Ивановић,  М,

00090  СДА – Странка дем. акције,

2. Горан  Пејовић,  М,

03053  Бубић Јеленко,

Иван  Мојовић,  М,

03053  Бубић Јеленко,

3. Игор  Шкобо,  М,

00279  Партија уј. пензионера ПУП

Биљана Шолаја,  Ж,

00279  Партија уј. пензионера ПУП

4. Симомир  Елез,  М,

02734  Отаџбинска странка,

Славица  Пљеваљчић,  Ж,

02734  Отаџбинска странка,

5. Даниел  Шараба,  М,

03042  Смиљанић Миљан,

Славица  Фулурија,  Ж,

ОИК,

 

11)  166 Б 011  ДРАГОЧАВА

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Срђан  Млађеновић,  М,

02855  СНС РС – ФБИХ,

Никола  Туфегџић,  М,

02855  СНС РС – ФБИХ,

2. Снежана  Михајловић,  М,

ОИК,

Ђорђо  Ђуричић,  М,

ОИК,

3. Славиша  Достић,  М,

02447  Соц. партија Српске – СПС,

Борко  Међо,  М,

02447  Соц. партија Српске – СПС,

4. Шефик  Киселица,  М,

ОИК,

Весна  Шарић,  Ж,

ОИК,

5. Вукан  Михајловић,  М,

03046  Поткозарски народни покрет

Родољуб  Пухалац,  М,

03046  Поткозарски народни покрет

 

12)  166 Б 012  ГОДИЈЕНО

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Младен  Аџић,  М,

00461  Демократски народни савез,

Драгана  Станојевић,  Ж,

ОИК,

2. Драженко  Перишић,  М,

02731  Демократски центар РС,

Зоран  Ђуричић,  М,

02731  Демократски центар РС,

3. Захир  Клинац,  М,

03052  Иван Бегић,

Фахрудин  Фрашто,  М,

03052  Иван Бегић,

 

13)  166 Б 013  ЗАВАИТ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Радомир  Дуњић,  М,

ОИК,

Вукола  Секуловић,  М,

ОИК,

2. Радмил  Марковић,  М,

01694  Напредна странка – НС,

Чедомир  Тешовић,  М,

01694  Напредна странка – НС,

3. Зоран  Матовић,  М,

02496  РЕ – Баланс,

Драгиша  Аврам,  М,

02496  РЕ – Баланс,

 

14)  166 Б 014  ЧЕЛЕБИЋИ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Борис  Савић,  М,

00073  Сељачка странка,

Дејан  Радовић,  М,

ОИК,

2. Илија  Топаловић,  М,

01269  Радничка партија,

Милиша  Радовић,  М,

01269  Радничка партија,

3. Миодраг  Радовић,  М,

03082  Соц. партија П. Ђокић – СНП

Миленко  Драгичевић,  М,

03082  Соц. партија П. Ђокић – СНП

 

 

15)  166 Б 015  МЕШТРЕВАЦ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Славољуб  Топаловић,  М,

ОИК,

Илија  Радовић,  М,

ОИК,

2. Милојица  Давидовић,  М,

ОИК,

Душко  Давидовић,  М,

ОИК,

3. Немања  Милановић,  М,

02324  Наша прича Републ. Српска,

Мирко  Радановић,  М,

ОИК,

 

16)  166 Б 016  КРНА  ЈЕЛА

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Будимир  Крстонић,  М,

ОИК,

Милета  Јевтовић,  М,

ОИК,

2. Живко  Јевтовић,  М,

02499  Слободна странка Српске,

Радоје  Јевтовић,  М,

02499  Слободна странка Српске,

3. Миле  Шкипина,  М,

00440  Партија дем. прогреса – ПДП

Гојко  Радовић,  М,

ОИК,

 

17)  166 Б 017  ВЕЛЕНИЋИ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Славољуб  Симић,  М,

03081  Соц. партија – НДП – СНП,

Игор  Попадић,  М,

03081  Соц. партија – НДП – СНП,

2. Илија  Топаловић,  М,

ОИК,

Дојчило  Фундуп,  М,

ОИК,

3. Миодраг  Зечевић,  М,

02337  Игор Гашевић,

 Слађан  Давидовић,  М,

ОИК,

 

18)  166 Б 018  ЈОШАНИЦА

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

 

1.  Никола  Матовић,  М,

01702  Листа Небојше Вукановића,

 Раде  Матовић,  М,

01702  Листа Небојше Вукановића,

2.  Маријан  Кулић,  М,

03044  БХ Иницијатива – КФ,

Милада  Симеуновић,  Ж,

03044  БХ Иницијатива – КФ,

3.  Јелена  Кулић,  Ж,

ОИК,

 Милан  Тривун,  М,

ОИК,

 

 

19)  166 Б 019  ЦЕНТАР  1

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Младен  Матовић,  М,

01728  Либерална странка БиХ,

Марко  Крунић,  М,

01728  Либерална странка БиХ,

2. Сања  Милановић,  Ж,

01179  Савез за демократску Српску

Александар  Пиповић,  М,

01179  Савез за демократску Српску,

3. Славко  Бегенишић,  М,

02697  Српска напредна стр. ФБИХ,

Благоје  Ћубић,  М,

02697  Српска напредна стр. ФБИХ,

4. Александар  Милетић,  М,

01182  Савез за бољу будућн. БиХ,

Дарко  Дракулић,  М,

01182  Савез за бољу будућност БиХ,

5. Слободан  Вуковић,  М,

03059  Далибор Ивановић,

Софија  Павловић,  Ж,

03059  Далибор Ивановић,

 

 

20)  166 Б 020  ЦЕНТАР  2

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1.  Миленко  Пљеваљчић,  М,

02501  Круг,

 Бојан  Ковачевић,  М,

02501  Круг,

2. Марко  Вуковић,  М,

03060  Цвијетин Миливојевић,

Јована  Крезовић,  Ж,

03060  Цвијетин  Миливојевић,

3. Јована  Дракул,  Ж,

ОИК,

Марија  Јањић,  Ж,

ОИК,

4.  Светлана  Шаровић,  Ж,

03057  Мирослав Илић,

 Миљана  Пљеваљчић,  Ж,

03057  Мирослав Илић,

5. Мирјана  Филиповић,  Ж,

ОИК,

Тања  Кебара,  Ж,

ОИК,

 

 

21)  166 Б 021  ЦЕНТАР  3

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1.  Ђорђе  Вуковић,  М,

03093  ХДЗ 1990 – ХНП,

Сузана  Ђајић,  Ж,

03093  ХДЗ 1990 – ХНП,

2. Ољег  Милетић,  М,

03103 ХДЗ БИХ, ХСП БИХ, ХКДУ..

Зоран  Вуковић,  М,

03103  ХДЗ БИХ, ХСП БИХ, ХКДУ…

3.  Александра  Милановић,  Ж,

01706  Савез за нову полирику,

Андреа  Ђуровић,  Ж,

01706  Савез за нову политику,

4. Никола  Милановић,  М,

03049  Анђелић Милан,

Наташа  Бањанин,  Ж,

03049  Анђелић Милан,

5. Даница  Мијовић,  Ж,

ОИК,

Михаило  Мијовић,  М,

ОИК,

 

 

22)  166 Б 022  ГОРЊЕ  ПОЉЕ  1

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Дарко  Драгичевић,  М,

01972  Уједињена Српска,

Татјана  Ковачевић,  Ж,

01972  Уједињена Српска,

2. Сара  Вукадиновић,  Ж,

02743  Ново доба,

Ненад  Пухало,  М,

02743  Ново доба,

3. Младен  Милановић,  М,

02240  Демократски савез – Демос,

Немања  Мандић,  М,

02240  Демократски савез – Демос,

4. Мирјана  Пљеваљчић,  Ж,

ОИК,

Немања  Павловић,  М,

ОИК,

5. Весна  Старовић,  Ж,

03041  Добриловић Ана,

Ивана  Чанчар,  Ж,

ОИК,

 

23)  166 Б 023  ГОРЊЕ  ПОЉЕ  2

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Његош  Вукадиновић,  М,

00515  СНСД,

Александра  Благојевић,  Ж,

00515  СНСД,

2. Новица  Милановић,  М,

02325  Савез младих снага – СМС,

Славенка  Тодоровић,  Ж,

ОИК,

3. Никола  Васиљевић,  М,

02748  Душан Драгичевић,

Иван  Зечевић,  М,

02748  Душан Драгичевић,

4. Стефан  Васиљевић,  М,

03076  НП Српске, ПУС, Прва СДС

Јово  Савић,  М,

03076  НП Српске, ПУС, Прва СДС

5. Маријана  Лучић,  Ж,

03045  Странка Живот,

Николина  Тривун,  Ж,

03045  Странка Живот,

 

24)  166 Б 024  ГОРЊЕ  ПОЉЕ  3

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Младен  Говедарица,  М,

00018  СДС,

Војислав  Владичић,  М,

00018  СДС,

2. Растко  Благојевић,  М,

01239  Дураковић Ћамил,

Јелена  Дроца,  Ж,

01239  Дураковић Ћамил,

3. Младен  Марић,  М,

03062  Газменд Дачај,

Вања  Јегдић,  Ж,

ОИК,

4. Драган  Вуковић,  М,

02327  Лијево крило,

 

Ана  Пиповић,  М,

02327  Лијево крило,

 

5. Предраг  Радовић,   М,

00090  СДА – Странка дем. акције,

Биљана  Мићевић,  Ж,

ОИК,

 

 

25)  166 Б 025  ДОЊЕ  ПОЉЕ  1

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Тања  Дракул,  Ж,

02734  Отаџбинска странка,

Драгица  Кулић,  Ж,

02734  Отаџбинска странка,

2. Ранко  Матовић,  М,

03053  Бубић Јеленко,

Бане  Матовић,  М,

03053  Бубић Јеленко,

3. Данијела  Перишић,  Ж,

00279  Партија уј. пензионера ПУП,

Бојана  Мајдов,  Ж,

00279  Партија уј. пензионера ПУП,

4. Радмила  Стојановић,  Ж,

03042  Смиљанић Миљан,

Младен  Арсенић,  М,

03042  Смиљанић Миљан,

5. Данка  Милановић,  Ж,

ОИК,

Биљана  Вукадиновић,  Ж,

ОИК,

 

 

26)  166 Б 026  ДОЊЕ  ПОЉЕ  2

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Бојан  Перишић,  М,

00461  Демократски народни савез,

Марко  Сарић,  М,

00461  Демократски народни савез,

2. Жељка  Дракул,  Ж,

02447  Соц. партија Српске – СПС,

Марија  Дракул,  Ж,

02447  Соц. партија Српске – СПС,

3. Миленка  Петковић,  Ж,

ОИК,

Катарина  Петковић,  Ж,

ОИК,

4. Алекса  Ћук,  М,

02855  СНС РС – ФБИХ,

Бранкица  Машић,  Ж,

02855  СНС РС – ФБИХ,

5. Драгослав  Пљеваљчић,  М,

03046  Поткозарски народни покрет

Милош  Ного,  М,

03046  Поткозарски народни покрет

 

 

27)  166 Б 027  ДОЊЕ  ПОЉЕ  3

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Јована  Елез,  Ж,

02496  РЕ – Баланс,

Емилија  Мастило,  Ж,

02496  РЕ – Баланс,

2. Ненад  Матовић,  М,

02731  Демократски центар РС,

Александра  Павловић,  Ж,

02731  Демократски центар РС,

3. Дијана  Шаренац,  Ж,

03052  Иван Бегић,

Виолета  Перишић,  Ж,

03052  Иван Бегић,

4. Огњен  Марић,  М,

01694  Напредна странка – НС,

Виолета  Крунић,  Ж,

01694  Напредна странка – НС,

5. Свјетлана  Зечевић,  М,

03040  Деспот Давор,

Ђорђе  Зечевић,  М,

03040  Деспот Давор,

 

 

28)  166 Б 028  ОБИЛИЋЕВО

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

 

1. Видак  Благојевић,  М,

03082  Соц. партија П. Ђокић – СНП

Милена  Пљеваљчић,  Ж,

03082  Соц. партија П. Ђокић – СНП,

2. Душан  Црногорац,  М,

00073  Сељачка странка,

Светлана  Вишњић,  Ж,

00073  Сељачка странка,

3. Мирјана  Павловић,  Ж,

01269  Радничка партија,

Зорка  Бодирога,  Ж,

1269  Радничка партија,

4. Александра  Машић,  Ж,

ОИК,

Илија  Пиповић,  М,

ОИК,

5. Вера  Албијанић,  Ж,

00879  Еколошка партија РС,

Чедо  Ковач,  М,

ОИК,

 

 

29)  166 Б 029 А  ЛАЗАРЕВО  А

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Јелена  Лечић,  Ж,

00440  Партија дем. прогреса – ПДП

Миљана  Радовић,  Ж,

00440  Партија дем. прогреса – ПДП,

2. Милан  Ивановић,  М,

02324  Наша прича Републ. Српска,

Драгана  Дракул,  Ж,

02324  Наша прича Републ. Српска,

3. Миладин  Кулић,  М,

02499  Слободна странка Српске,

Љубо  Симовић,  М,

02499  Слободна странка Српске,

4. Дара  Радовић,  Ж,

02362  Драгичевић Славко,

Никола  Ковач,  М,

02362  Драгичевић Славко,

5. Дражан  Тешевић,  М,

ОИК,

Борко  Радовић,  М,

ОИК,

 

30)  166 Б 029 Б  ЛАЗАРЕВО  Б

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Драгана  Радовић,  Ж,

03044  БХ Иницијатива – КФ,

Јелена  Даниловић,  Ж,

03044  БХ Иницијатива КФ,

2. Миладин  Ивановић,  М,

02337  Игор Гашевић,

Момчило  Вуковић,  М,

02337  Игор Гашевић,

3. Богдан  Тешовић,  М,

ОИК,

Тодор  Станковић,  М,

ОИК,

4. Војо  Говедарица,  М,

01702  Листа Небојше Вукановића,

Слађана  Стојановић,  Ж,

01702  Листа Небојше Вукановића,

5. Драгана  Тешовић,  Ж,

01179  Савез за демократску Српску

Мирослав  Тешовић,  М,

01179  Савез за демократску Српску,

 

 

31)  166 Б 030 А  ДУШАНОВО  1 А

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Мирослава  Тодоровић,  Ж,

01728  Либерална странка БИХ,

Владимир  Перишић,  М,

01728  Либерална странка БИХ,

2. Срђан  Лучић,  М,

02697  Српска напредна стр. ФБИХ,

Драгана  Племић,  Ж,

02697  Српска напредна стр. ФБИХ,

3. Филип  Перишић,  М,

01182  Савез за бољу будућн. БиХ,

Огњен  Павловић,  М,

01182  Савез за бољу будућн. БиХ,

4. Неђељко  Пантовић,  М,

03059  Далибор Ивановић,

Недељко  Радановић,  М,

03059  Далибор Ивановић,

5. Милош  Давидовић,  М,

03060  Цвијетин Миливојевић,

Ана  Симовић,  Ж,

ОИК,

 

 

32)  166 Б 030 Б  ДУШАНОВО  1 Б

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Рада  Крнојелац,  Ж,

ОИК,

Жарко  Крнојелац,  М,

ОИК,

2. Тања  Попадић,  Ж,

ОИК,

Игор  Ћурчић,  М,

ОИК.

3. Бранка  Пљеваљчић,  Ж,

03057  Мирослав Илић,

Славиша  Лучић,  М,

03057  Мирослав Илић,

4. Данијела  Живановић,  Ж,

02501  Круг,

Љиљана  Вилотић,  Ж,

02501  Круг,

5. Јеленко  Ивановић,  М,

03103 ХДЗ БИХ, ХСП БИХ, ХКДУ..

Дарко  Симовић,  М,

03103 ХДЗ БИХ, ХСП БИХ, ХКДУ…

 

 

33)  166 Б 031  ДУШАНОВО  2

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Марија  Тијанић,  Ж,

01706  Савез за нову политику,

Сања  Арсеновић,  Ж,

01706  Савез за нову политику,

2. Миљан  Арсенић,  М,

03093  ХДЗ 1990 – ХНП,

Младен  Ковач,  М,

03093  ХДЗ 1990 – ХНП,

3. Милан  Ковач,  М,

03049  Анђелић Милан,

Алекса  Перишић,  М,

03049  Анђелић Милан,

4. Милица  Аврам,  Ж,  ВСС,

ОИК,

Бојана  Марић,  Ж,

ОИК,

5. Милица  Ивановић,  М,

02743  Ново доба,

Немања  Секуловић,  М,

02743  Ново доба,

 

34)  166 Б 032  ЈЕЛЕЧ

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Неџад  Шљиво,  М,

02420  Демократски савез – Демос,

Есад  Бећиревић,  М,

02420  Демократски савез – Демос,

2. Станојка  Говедарица,  Ж,

ОИК,

Вера  Скакавац,  Ж,

ОИК,

3. Миодраг  Станић,  М,

ОИК,

Реља  Тодоровић,  М,

ОИК,

 

35)  166 Б 033  КОЗЈА  ЛУКА

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Марко  Кулић,  М,

ОИК,

Данило  Ћосовић,  М,

ОИК,

2. Жељко  Говедарица,  М,

ОИК,

Синиша  Давидовић,  М,

ОИК,

3. Амир  Табучић,  М,

ОИК,

 Мирхуниса  Халиловић,  Ж,

ОИК,

 

 

36)  166 Б 501  ННН

 

Ред. број Име  и  презиме

предсједника  и  члана

Име  и  презиме

замјеника  предсједника  и  члана

1. Слободанка  Крунић,  Ж,

ОИК,

Данијела  Владичић,  Ж,

ОИК,

2. Миладин  Ивановић,  М,

03045  Странка Живот,

Дамјан  Ђорђевић,  М,

03045  Странка Живот,

3. Љиљана  Матовић,  Ж,

00515  СНСД,

Јелена  Благојевић,  Ж,

00515  СНСД,

 

  1. Чланови бирачких одбора из тачке 1. овог рјешења који су наведени под редним бројем 1. са болдованим именима именовани су у својству предсједника, односно замјеника предсједника бирачког одбора.
  2. Предсједник и чланови бирачког одбора морају бити присутни током цијелог процеса гласања, укључујући и процес бројања гласачких листића.
  3. Замјеник предсједника и замјеник члана бирачког одбора учествује у раду бирачког одбора само ако је потребно обавити гласање на другом бирачком мјесту или због здравствених и других оправданих разлога нису у могућности да наставе да обављају своје дужности.
  4. Сви чланови бирачких одбора, именовани у било ком својству, обавезни су похађати обуку за рад у бирачком одбору, коју ће организовати Општинска изборна комисија Фоча, у складу са планом и програмом едукације, који доноси Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
  5. Након спроведене обуке, Општинска изборна комисија Фоча ће организовати и спровести провјеру знања и успјешним члановима бирачких одбора додијелити сертификате.
  6. Чланови бирачких одбора који не присуствују обуци или приликом провјере знања не постигну одговарајуће резултате за рад у бирачким одборима, биће разријешени дужности.
  7. Чланови бирачких одбора имају право на накнаду за свој рад, у висини и у складу са одлуком Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Након спроведеног поступка додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, који је одржан 3. септембра 2022. године, Општинска изборна комисија Фоча (у даљем тексту: Изборна комисија) је утврдила Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, број: 031-19/22, од 03. 08. 2022. године, а затим саставила Извјештај о додјели мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча за Опште изборе у БиХ, број: 031 – 20/22, од 03. 08. 2022. године.

Изборна комисија је констатовала да је Листа овјерених политичких субјеката за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, утврђена од стране Централне изборне комисије БиХ према саставу и редослиједу који чине укупно 61 политички субјекат.

Наведени акти достављени су свим политичким субјектима, у складу са релевантном документацијом за остваривање службене комуникације са политичким субјектима, која је достављена од стране Централне изборне комисије БиХ, уз позив да, у року од седам дана, доставе приједлоге за чланове бирачких одбора, према утврђеној расподјели мјеста и заступљености политичких субјеката у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча. У позиву су политички субјекти упознати са свим релевантним чињеницама које се односе на процедуру предлагања и именовања чланова бирачких одбора, као и роковима за достављање приједлога.

Изборна комисија је извршила пријем достављених приједлога политичких субјеката за именовање чланова бирачких одбора.

Сви приједлози за именовање чланова бирачких одбора прошли су претходну провјеру у Центру за бирачки списак Општинске управе Општине Фоча.

На Шестој сједници, од 26. 08. 2022. године, Изборна комисија је извршила разматрање и оцјену достављених приједлога политичких субјеката за именовање чланова бирачких одбора, којом приликом су утврђене све релевантне чињенице и околности: да ли су приједлози благовремени, достављени на обрасцу СГ-1, потписани и овјерени од стране овлашћеног лица, који политички субјекти су доставили приједлоге за именовање чланова бирачких одбора, да ли су приједлози достављени у складу са актима Изборне комисије у погледу додјеле мјеста и заступљености политичких субјеката у бирачким одборима, броја чланова и њихових замјеника, одређивања њиховог својства као члана и замјеника члана у бирачком одбору.

Приједлоге за именовање чланова бирачких одбора доставила су 54 политичка субјекта.

Приједлоге није доставило седам политичких субјеката, евидентирани према званичној шифри и утврђеном редослиједу као: 03088, 03095, 03039, 03094, 03064, 03037 и 02366.

Одређени политички субјекти нису доставили довољан број приједлога за све одобрене позиције, у складу са извршеном додјелом мјеста у бирачким одборима или нису доставили приједлоге за додијељено мјесто у бирачком одбору за обје позиције, члана и замјеника члана.

Шест политичких субјеката (02495, 03057, 01706, 03077, 02711 и 03046) је доставило дупли сет приједлога за додијељена бирачка мјеста, па је од истих затражено писаним путем да се изјасне о релевантности достављених приједлога.

Писане одговоре и изјашњење о важности достављених приједлога доставила су четири политичка субјекта: 02495, 03057, 01706 и 03046.

На Седмој сједници, од 31. 08. 2022. године, Изборна комисија је извршила именовање чланова бирачких одбора у пуном саставу, у складу са актима о додјели мјеста у бирачким одборима, водећи рачуна о достављеним приједлозима овлашћених предлагача, при чему није било изречених санкцијама забране ангажовања појединих лица за рад на бирачком мјесту.

Изборна комисија није уважила приједлоге са именима кандидата који су се налазили на кандидатским изборним листама политичких субјеката за Локалне изборе 2020. године.

Позиције у бирачким одборима за које није било достављених приједлога од стране политичких субјеката или достављени приједлози нису прихваћени због неспојивости са изборним кандидатским листама, Изборна комисија је попунила, на основу овлашћења из члана 2.19 став 11. Изборног закона БиХ о самосталном именовању чланова бирачких одбора на упражњене позиције, из списка резервног састава квалификованих лица за именовање чланова или замјеника чланова бирачких одбора, из реда запослених у Општинској управи Општине Фоча, као и лица са изборним искуством која су учествовала у претходним изборима, а нису предложена од политичких субјеката.

Изборна комисија је извршила именовање предсједника бирачких одбора и њихових замјеника, у складу са одредбама из члана 2.19 став 15. Изборног закона БиХ и члана 10. став 13. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора, из реда именованих чланова и замјеника чланова бирачких одбора, водећи рачуна о заступљености политичких субјеката и досадашњем искуству предложених чланова.

Сходно предњем, на основу законских овлашћења у поступању, као и одредби из чл. 2.2, 2.13 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине и чл. 2, 3. и 10. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора, у предмету одлучивања о именовању чланова бирачких одбора за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, Изборна комисија је одлучила као у диспозитиву овог рјешења.

 

Против овог рјешења политички субјекти могу уложити приговор, који се доставља Изборној комисији, у року од 24 сата од дана пријема овог рјешења.

 

 

                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

                ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ

                                                                   Виде  Вуковић

 

 

 

Поделите: