Search
Close this search box.

РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА ЗА АВГУСТ И СЕПТЕМБАР

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А Број: 02-014-265 Датум: 01.08.2022. године На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, […]

ПОЗИВ ОВЈЕРЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА У БИХ 2022. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ Број: 06-36-сл. Датум: 05.09.2022. године   П О З И В ОВЈЕРЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА У БИХ 2022. ГОДИНЕ – ОСНОВНА ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 166 Б ФОЧА –                                   ПРЕДМЕТ: Постављање огласних медија.   I Постављање плаката за политичко оглашавање […]