Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“ ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР АЛЕКСАНДАР ПАПРИЦА ИЗ ФОЧЕ

Јавна расправа о Измјени и допуни Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ чији је инвеститор Александар Паприца из Фоче, одржаће се 07.06.2022.године у времену од 10.00 до 11.00 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча.

Измјене и допуне Плана се односе на локацију која се налази у мјесту Бастаси, на дијелу к.ч. број:520/1, к.о. Хум, на десној обали ријеке Дрине, на удаљености од око 2 километра од ушћа Пиве и Таре у Дрину, уз постојећи магистрални пут и дјелимично се преклапа са локацијом за изградњу кампа Шимовић Карла, која се налази узводно, за који План је процедура усвајања у току.

Инвеститор израде Измјена и допуна Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Општина Фоча је Александар Паприца из Фоче. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, а носилац израде Плана је „Пројект“ а.д. Бања Лука.

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

Поделите: