Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  

Ф О Ч А

 

Број:  031 – 7 / 21

Фоча, 20. 09. 2021. године

 

 

На основу члана 2.13. тачка 2. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), тачке 10. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) и тачке V Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/21), у предмету одлучивања о одређивању локација бирачких мјеста за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, Општинска изборна комисија Фоча, на Првој сједници, дана 20. 09. 2021. године   д о н о с и

 

 

О Д Л У К У 

О  ОДРЕЂИВАЊУ  ЛОКАЦИЈА  БИРАЧКИХ  МЈЕСТА 

ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА 

НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ

 

 

 

I

За потребе организовања и одржавања избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, одређују се локације утврђених бирачких мјеста, према евиденцији редног броја, шифре и назива бирачког мјеста и локације бирачког мјеста, на начин као што слиједи:

 

Редни

број

Назив  бирачког  мјеста Локација  бирачког  мјеста

 

1.  Б  001  Центар ЈУ  ОШ  „Свети Сава“ Фоча, Фоча
2.  Б  002  Горње  Поље ЈУ  ОШ  „Веселин Маслеша“ Фоча, Фоча
3.  Б  003  Доње  Поље ЈУ  ОШ  „Свети Сава“ Фоча, Фоча
4.  Б  004  Душаново ЈУ  Средњошколски центар Фоча,  Фоча
5.  Б  005  Лазарево Мјесна заједница Лазарево, Лазарево,  Фоча
6.  Б  006  Брод ОШ  Брод,  Брод на Дрини
7.  Б  007  Миљевина ОШ Миљевина,  Миљевина
8.  Б  008  Обилићево Зграда бивше „Перућице“ а. д. Фоча,

улица Карађорђева,  Фоча

9.  Б  009  Ливаде ЈУ  Средњошколски центар Фоча,  Фоча
10.  Б  010  Рјечица Сала КПЗ Фоча,  улица Светосавска,  Фоча
11.  Б  011  Јошаница Пословни објекат – Благојевић Васо,  Јошаница
12.  Б  012  Устиколина Зграда Мјесне заједнице,  Цапе
13.  Б  013  Кута ОШ Кута – Мјесна заједница Кута,  Кута
14.  Б  014  Јелеч ОШ Јелеч,  Јелеч
15.  Б  015  Козја  Лука Мјесна заједница Козја Лука,  Козја Лука
16.  Б  016  Кратине Мјесна заједница Кратине,  Кратине
17.  Б  017  Избишно Мјесна заједница Избишно,  Избишно
18.  Б  018  Попов  Мост ОШ  Попов  Мост,  Попов Мост
19.  Б  019  Челиково  Поље Приватна кућа  –  Рада Дракул,  Копилови
20.  Б  020  Драгочава OШ  Драгочава,  Драгочава
21.  Б  021  Годијено ОШ  Годијено,  Годијено
22.  Б  022  Заваит  Мјесна заједница Заваит,  Заваит
23.  Б  023  Челебићи ОШ Челебићи,  Челебићи
24.  Б  024  Мештревац Друштвени дом,  Мештревац

 

 

II

Одлука ступа на снагу од дана доношења.

 

 

 

 

 

Доставити:                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

–  Начелник Општине Фоча                 ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА
–  ОИК Фоча                                                                         Виде  Вуковић

–  а/а.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделите: