Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ МЈЕСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  ФОЧА
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА

Ф О Ч А

 

Број:  031 – 8 / 21
Фоча, 20. 09. 2021. године
 

На основу члана 2.13 тачка 3. а у вези члана 2.19 ст. 8. и 9. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), тачке 11. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) и тачке VI Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/21), након спроведеног поступка извршеног жријебања субјеката као овлашћених предлагача кандидата за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, у поступку одређивања и додјеле мјеста за избор чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, Општинска изборна комисија Фоча, на Првој сједници, дана 20. 09. 2021. године,  д о н о с и

 

 

О Д Л У К У

О  ДОДЈЕЛИ  МЈЕСТА  ЗА  ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНОВА 

БИРАЧКИХ  ОДБОРА  ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА 

МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 1. ГОДИНЕ

 

 

I

У поступку жријебања субјеката као овлашћених предлагача кандидата за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча утврђен је редослијед субјеката, уз ознаку субјекта у расподјели мјеста у бирачким одборима на начин као што слиједи:

 1. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  –  СНСД  –  МИЛОРАД  ДОДИК  (СНСД),
 2. СДА –  СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ  (СДА),
 3. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА  БОШЊАКА  ПОВРАТНИКА  „АЛАЏА“  ФОЧА  (АЛАЏА),
 4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА  (СП),
 5. ДНС –  ДЕМОКРАТСКИ  НАРОДНИ  САВЕЗ  (ДНС),
 6. УЈЕДИЊЕНА СРПСКА  (УС),
 7. СДС –  СРПСКА  ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА (СДС),
 8. СПС –  СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА  СРПСКЕ  –  „БУДУЋНОСТ  СРПСКЕ”  (СПС – БС),
 9. ГРУПА ГРАЂАНА  МЈЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  МИЉЕВИНА  (ГГ МЗМ),
 10. НАРОДНА ПАРТИЈА  СРПСКЕ  (НПС),
 11. НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ  ПОКРЕТ  (НДП),
 12. ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ  –  ДЕМОС  (ДЕМОС).

 

II

Одређује се расподјела мјеста у бирачким одборима за предлагаче кандидата као субјеката учесника за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, према евиденцији редног броја, ознаке и назива бирачког мјеста, броју чланова бирачког одбора, ознаци субјекта који учествује у изборима као предлагач кандидата за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, као и броју кругова за додјелу мјеста, полазећи од достављених кандидатских листа и пријаве за тачно одређена бирачка мјеста, на начин као што слиједи:

 

Редни

број

 

Бирачко  мјесто

 

Број чла-нова

Бира-чког одбора

Субјекти  

Круг

додјеле

мјеста

 

1.  Б  001  Центар 3 СНСД СП УС  

1

2.  Б  002  Горње  Поље 3 СДС ДЕМОС СНСД  

2

3.  Б  003  Доње  Поље 3 СП УС СДС  

3

4.  Б  004  Душаново 3 ДЕМОС СНСД СП  

4

5.  Б  005  Лазарево 3 УС СДС ДЕМОС  

5

6.  Б  006  Брод 3 СНСД СП УС  

6

7.  Б  007  Миљевина 3 ГГ МЗМ СДС ДЕМОС  

6

8.  Б  008  Обилићево 3 СНСД СП СДС  

7

9.  Б  009  Ливаде 3 ДЕМОС СНСД УС  

8

10.  Б  010  Рјечица 3 СДС ДЕМОС СНСД  

9

11.  Б  011  Јошаница 3 СДА СП СДС  

10

12.  Б  012  Устиколина 3  

10

13.  Б  013  Кута 3 ДЕМОС СНСД СДС  

11

14.  Б  014  Јелеч 3 СДА СДС ОИК  

12

15.  Б  015  Козја  Лука 3 НПС СНСД СДА  

13

16.  Б  016  Кратине 3 СДА ОИК ОИК  

14

17.  Б  017  Избишно 3 СДА ОИК ОИК  

15

18.  Б  018  Попов  Мост 3 АЛАЏА СНСД СДА  

16

19.  Б  019  Челиково Поље 3 ДНС СДС ОИК  

16

20.  Б  020  Драгочава 3 СПС – БС СНСД УС  

17

21.  Б  021  Годијено 3 НДП СНСД СДА  

18

22.  Б  022  Заваит 3 ДЕМОС СНСД ОИК  

19

23.  Б  023  Челебићи 3 СНСД СДС ДЕМОС  

20

24.  Б  024  Мештревац 3 СНСД СДС ОИК  

21

 

III

Субјектима се признаје право да Општинској изборној комисији Фоча доставе приједлоге за именовање чланова бирачких одбора, као и замјеника чланова бирачких одбора, у складу са чланом 2.19 став 10. Изборног закона Босне и Херцеговине и чл. 8, 9, 10. и 14. Упутства о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора, према утврђеном распореду припадајућих мјеста субјеката за наведене позиције, као у тачки II ове одлуке.

 

IV

Приједлози за именовање чланова бирачких одбора могу се доставити у року од два дана од дана достављања ове одлуке, односно најкасније до сриједе, дана 22. 09. 2021. године до 15,00 часова, на одговарајућем обрасцу СГ – 1.

 

V

Одлука ступа на снагу од дана доношења.

 

 

 

 

 

Доставити:                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

–  Предлагачи                                      ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА
–  а/а.-                                                                                  Виде  Вуковић

 

 

Поделите: