Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  ФОЧА
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА

Ф О Ч А

 

Број:  031 – 6 / 21
Фоча,  20. 09. 2021. године

На основу члана 2.13. тачка 2. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), тачке 10. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) и тачке V Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/21), у предмету одлучивања о одређивању бирачких мјеста за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, Општинска изборна комисија Фоча, на Првој сједници, дана 20. 09. 2021. године,  д о н о с и

 

 

 

О Д Л У К У

О  ОДРЕЂИВАЊУ  БИРАЧКИХ  МЈЕСТА 

ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА 

НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ

 

 

 

I

За избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године одређују се бирачка мјеста, према евиденцији редног броја, шифре, назива и броја чланова савјета мјесне заједнице, на начин као што слиједи:

 

 

Редни

број

Бирачко

мјесто

Назив  бирачког  мјеста Број чланова савјета

Мјесне заједнице

Број чланова бирачког одбора
1. Б  001  Центар 7 3
2. Б  002  Горње  Поље 7 3
3. Б  003  Доње  Поље 7 3
4. Б  004  Душаново 7 3
5. Б  005  Лазарево 7 3
6. Б  006  Брод 7 3
7. Б  007  Миљевина 7 3
8. Б  008  Обилићево 5 3
9. Б  009  Ливаде 5 3
10. Б  010  Рјечица 5 3
11. Б  011  Јошаница 5 3
12. Б  012  Устиколина 5 3
13. Б  013  Кута 5 3
14. Б  014  Јелеч 5 3
15. Б  015  Козја  Лука 5 3
16. Б  016  Кратине 5 3
17. Б  017  Избишно 5 3
18. Б  018  Попов  Мост 5 3
19. Б  019  Челиково  Поље 5 3
20. Б  020  Драгочава 5 3
21. Б  021  Годијено 5 3
22. Б  022  Заваит 5 3
23. Б  023  Челебићи 5 3
24. Б  024  Мештревац 5 3

 

 

II

Одлука ступа на снагу од дана доношења.

 

 

 

Доставити:                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

–  Начелник Општине Фоча                 ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА
–  ОИК Фоча                                                                         Виде  Вуковић

–  а/а.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделите: