Search
Close this search box.

ЗАКЉУЧАК РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу плана 45. т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), плана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број: 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број: 25/20), на приједлог Министарства трговине и туризма Републике Српске, Републички штаб за ванредне ситуације на 45. сједници, одржаној 23.06.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (СОVID-19) у Републици Српској

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-COVID 19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 06.07.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

2. До 06.07.2020. године огранипава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06.00 до 23.00 часа.

3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

4. До 30.06.2020. године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста осим за сљедеће спортове без присуства публике: атлетика, бициклизам, бодибилдинг, ваздухопловство, кајак, кану и рафтинг, стони тенис, стрељаштво, тенис, ауто-мото спорт, гимнастика, планинарство, бадминтон, веслање, спортови подводних активности, спортски риболов, коњинки спорт, стрелипарство, голф, дизање тегова, једрење и триатлон.

5. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске” за спречавање појаве и ширења COVID -19 болести на радном мјесту.

6. Субјекти из тачке 5. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

7. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи: 

1) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке који пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
2) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

8. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

9. Јединице локалне самоуправе су дужне да своје акте усагласе са овим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком.

10. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID -19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Сргкже”, број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID -19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID -19) („Службени гласник Републике Српске”, број 23/20), Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID -19) број 07.32/052-2094- 1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID -19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолац
ија због новог вируса корона (COVID -19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог закључка.

11. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID -19) у Републици Српској, број: 42-3/20 од 08.06.2020. године и 44-1/20 од 19.06.2020. године.

12. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.


ЗАКЉУЧАК РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ПРЕУЗМИТЕ

Поделите: