Search
Close this search box.

НАЈЉЕПШИ НОВИ МОСТ НА ДРИНИ

У СЛИЦИ И РИЈЕЧИ НАЈЉЕПШИ НОВИ МОСТ НА ДРИНИ   Жељезни мост „9.мај“ на Дрини у Фочи је најљепши нови мост на тој нашој, најљепшој и најопјеванијој ријеци. Дрина је први пут на том мјесту премоштена 1884. године у вријеме владавине Аустроугарске монархије. Био је то жељезни мост уског коловоза за наизмјенични саобраћај без пјешачких […]

Јавни регионални конкурс: Напиши оригиналну бајку или басну за дјецу на тему културних разноликости и пошаљи до 15. 9. 2020.

Јавни регионални конкурс: Напиши оригиналну бајку или басну за дјецу на тему културних разноликости и пошаљи до 15. 9. 2020. Невид театар из Бањалуке у сарадњи са Удружењем драмских уметника Србије у оквиру пројекта „Образовање кроз игру“, који се реализује кроз Заједнички регионални програм Уједињених нација „Дијалог за будућност”, позива све ауторе/ке, без обзира на […]

Четврти позив за пријаву пројекта – Боља регија почиње са младима

Регионална канцеларија за сарадњу са младима (RYCO) објавила Четврти позив за пријаву пројеката „Боља регија почиње са младима“. Рок за подношење пријава је 12. октобар 2020 године. Општи циљ предметног позива је подршка цивилном друштву у земљама Западног Балкана и подстицање помирења и регионалне сарадње младих за вријеме и након кризе изазване вирусом COVID-19. Специфични […]

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ   Члан 1. Овим правилником прописују се: услови које морају да испуњавају физичка лица (у даљем тексту: корисник) за остваривање права на новчане подстицаје, поступак за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник након примања новчаних подстицаја, као и потребна документација и обрасци. Члан […]