Search
Close this search box.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Материјали за сједнице Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Радни материјали за 30. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 25. 4. 2024. године

 

1. Записник са 29. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча од 6. марта 2024. године

2. Записник са Друге посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. марта 2024. године

3. Информација о реализацији закључака са 29. редовне сједнице СO Фоча од 06. 03. 2024. године

4. Информација о реализацији закључака са 2. посебне сједнице СO Фоча од 07. 03. 2024. године

5. Приједлог одлуке о укључивању ЈЗУ Дом здравља Фоча у локални трезор Општине Фоча

5.1. Влада Републике Српске – Закључак о увођењу јавних здравствених установа у трезорски систем РС

6.Извјештај Комисија за награде и признања

7. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за локацију која се налази …

8.Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна Регулационог плана …

9. Приједлог одлуке о приступању изради регулационог плана Нешковић

10. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за издавање у закуп непокретности …

11. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању имена улица, тргова и насеља

11.Извјештај одборницима са 26. сједнице КСПП

12. Образложење Извјештаја о извршењу буџета Општине Фоча за 2023.годину НОВО

12.Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета за 2023 годину. 1

12.Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета за 2023 годину. 2

13. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2023. годину

14. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину,

15. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

16. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2023. годину,

17. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2023. годину,

18. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2023. годину,

19. Разрјешење и избор члана Комисије за статутарна питања и прописе:

            1) Разрјешење члана Комисије за статутарна питања и прописе по основу писане оставке,

20. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

21. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,

22. Информација о реализацији иницијатива одборника

23. Одговори на одборничка Одборничка питања

24. Одборничка питања,

25. Иницијативе одборника,

26. Текућа питања.

Општина Фоча

Материјали за Прву посебну сједницу Скупштине Општине Фоча

1. Информација о реализацији закључака са 4. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину

3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

5. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

Поделите: