Search
Close this search box.

За љепшу и уређенију Фочу

Општина Фоча, у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење,  стамбено-комуналне послове, позива све заинтересоване Заједнице етажних власника, јавне установе, привредне субјекте, удружења грађана са подручја Општине Фоча који посједују слободне површине намијењене за садњу сезонског цвијећа, да се пријаве ради остваривања права на добијање цвијећа за садњу. Право пријаве поводом јавног позива имају све Заједнице […]

Јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2024. године

Из Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, одсјек за пољопривреду, обавјештавају кориснике подстицаја да је објављен Јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2024. години. Јавни позив је доступан на интернет страници Агенције за аграрна плаћања и страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. https://www.vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/agencije/aap/Documents/JAVNI%20POZIV-KAPITALNE%20INVESTICIJE_433947917.pdf Позив је отворен […]

Јавни увид у доказе уз захтјев за издавање еколошле дозволе за изградњу санитарне депоније на подручју општине Фоча, на локацији грабе,

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Oпштине Фоча за доношење рјешења о Eколошкој дозволи за изградњу санитарне депоније на подручју Општине Фоча, на локацији Грабе, на земмљишту означеном као дио к.ч. број: 2445 и к.ч. број: 2286/2, к.о. Козја Лука у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне […]

Јавни позив за расправу о регулационом плану за локацију која се налази између објеката Полицијске станице у Фочи

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15,3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове Општине Фоча, објављује   Ј А В Н И    П О З И В ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЛОКАЦИЈУ КОЈА СЕ НАЛАЗИ ИЗМЕЂУ […]

Јавни позив за расправу o измјени и допуни дијела регулационог плана „Хум-Шћепан Поље“,

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15,3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове Општине Фоча, објављује Ј А В Н И    П О З И В ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ-ШЋЕПАН ПОЉЕ“,  ОПШТИНА […]

Јавни позив о додјели сјеменског материјала за прољетну сјетву за 2024. годину

На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16 и 36/19) и члана 63. Статута општине Фоча ( „Службени гласник општине Фоча“, бр. 8/17), Начелник општине Фоча, дана 23.02.2024. године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВо додјели сјеменског материјала за прољетну сјетву за 2024. годину   IПРАВО УЧЕШЋА Право на учешће у […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БАРАКОВАЦ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, објављује Ј А В Н И    П О З И В ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БАРАКОВАЦ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР […]

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШKЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ВОЈНОВИЋИ 12“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-360-34/23. Датум: 22.12.2023. године. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “SIMING TRADE “, д.о.о. Фоча, Улица Бранка Радичевића, Фоча, за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране „ВОЈНОВИЋИ 12” инсталисане снаге (60,48 к\У) на земљишту […]

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШKЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ВОЈНОВИЋИ 13“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-360-35/23. Датум: 22.12.2023. године. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “SIMING TRADE “, д.о.о. Фоча, Улица Бранка Радичевића, Фоча, за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране „ВОЈНОВИЋИ 13” инсталисане снаге (34,56 к\У) на земљишту […]

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШKЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ВОЈНОВИЋИ 11“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-360-36/23. Датум: 22.12.2023. године. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “SIMING TRADE “, д.о.о. Фоча, Улица Бранка Радичевића, Фоча, за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране „ВОЈНОВИЋИ 11” инсталисане снаге (149,04 к\У) на земљишту […]