Search
Close this search box.

Скупштина Општине Фоча – Обавјештење

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Ф О Ч А

Број:  01 – 013 – 15 / 24

Фоча, 20. 3. 2024. године

 

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21) и члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), предсједник Скупштине Општине Фоча  д а ј е

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

У четвртак, дана 28. марта 2024. године, Скупштина Општине Фоча ће одржати Трећу посебну сједницу, на којој ће се разматрати Приједлог одлуке о кредитном задужењу Општине Фоча, у износу од 5.000.000,00 КМ, за финансирање капиталних инвестиција.

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

 

 

Поделите: