Search
Close this search box.

Позив за 27. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, понедјељак, 11. 12. 2023. године

Двадесет седма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у понедјељак, дана 11.  децембра  2023.  године, у великој сали Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

 

За Двадесет седму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесет седмој сједници, од 30. новембра 2023. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са 26. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 9. 11. 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 26. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча од 9. 11. 2023. године

3. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину

3.1. Приједлог ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину

3.2. Образложење за Приједлог ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину

4. Приједлог одлуке о извршењу Ребаланса буџета Општине Фоча за 2023. годину

5. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 2024. годину

5.1. Приједлог буџета Општине Фоча за 2024. годину

5.2. Образложење за Приједлог буџета Општине Фоча за 2024. годину

6. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Општине Фоча за 2024. годину

7. Пр. одлуке о одређивању локације за изградњу привремене санитарне депоније на подручју општине Фоча

8. Пр. одлуке о куповини непокретности означене као к.ч. број 2286-2…

8.1. Образложење Приједлога одлуке о куповини непокретности… к.ч. 2286-2 к.о. Козла Лука

9. Пр. одлуке о куповини непокретности означене као к.ч. број 2452-6…

10. Пр. одлуке о изради Рег. плана за локацију која се налази између објекта Полицијске управе Фоча…

11. Приједлог програма рада Скупштине Општине Фоча за 2024. годину

12. Информација о реализацији иницијатива одборника

13. Одговори на одборничка питања

14. Одборничка питања,

15. Иницијативе одборника,

16. Текућа питања.

Позив за 27. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, понедјељак, 11. 12. 2023. године

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 14, 15. и 16. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

 

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Двадесет седме сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 30. новембра 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 15. од 10. 11. 2023. године.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

Поделите: