Search
Close this search box.

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ФОТОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРАНУ „БУНОВИ 1“

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Старовић Срђана, Ул. Дурмиторска бб. Општина Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за фотонапонску електрану „Бунови 1“ (106,82 кУ/) на земљишту означеном као дијелови к.ч. број: 270 и 269, к.о. Бунови, Општина Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ФОТОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРАНУ „БУНОВИ 1“ (106,82 кУУ) НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО ДИЈЕЛОВИ К.Ч. БРОЈ: 270 И 269, К.О. БУНОВИ, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ЕКО ДОЗВОЛА“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА, ОД НОВЕМБРА 2023. ГОДИНЕ.

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

II

Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, Општине Фоча.

III

Јавни увид у Доказе траје до 16.12.2023. године.

 

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове

Ранко Поповић, дип.инг.арх

Поделите: