Search
Close this search box.

Јавни предпозив општине и Швајцарског Каритаса

Општина Фоча и Швајцарски „Каритас“ објављују трећи Јавни предпозив за локално становништво општине с циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту „SELLS“.

Право учешћа на овом Јавном предпозиву имају појединци и породице, локална удружења и мали бизниси који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и социјалном положају.

Предпозив је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријавни формулар могуће је пронаћи на инфо пулту општине Фоча и у прилогу текста. Апликације се у затвореним ковертама предају на шалтеру општине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.Јавни предпозивАпликациони фолмурал

Поделите: