Search
Close this search box.

Позив за 20. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча

Двадесета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 16.  марта  2023.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

За Двадесету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Деветнаестој сједници, од 7. марта 2023. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

 

1. Записник са 19. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.1.2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 19. редовне сједнице СО Фоча од 30.1.2023.

3. Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2022. годину

4. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2023. годину

5. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину

6. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину

7. Приједлог програма утрошка средстава од шумских накнада за 2023. годину

8. Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2023. годину

9. Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2023. годину

10. Пр. одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамб. и посл. простора на подручју ОФ у 2022. години

11. Пр одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

12. Пр. одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2023. годину

13. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Рег. плана Бараковац Фоча

14. Приједлог одлуке о комуналним таксама

15. Приједлог одлуке о покретању поступка статусне промјене Центра за културу и информисање Фоча

16. Приједлог одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Фоча

17. Информација о о стању рјешавања управних предмета у 2022. години

18. Одговори на одборничка питања,

19. Одговори на одборничка питања са 19. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

Позив за 20. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 16. 3. 2023. године

20.Иницијативе одборника,

21. Текућа питања.

 

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 20, 21. и 22. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

 

У прилогу позива достављени су:

–  Записник са Деветнаесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 7. марта 2023. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 2. од 17. 01. 2023. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 3. од 31. 01. 2023. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 4. од 08. 02. 2023. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 5. од 02. 03. 2023. године,

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                        Срђан  Драшковић

Поделите: