Search
Close this search box.

Јавни увид у доказе уз захтјев за издавање еколошле дозволе за изградњу асфалтне базе индустријској зони Брод на дрини

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “Србињепутеви“ д.о.о. Фоча, Баљево Поље, Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу асфалтне базе капацитета 160 1/К у индустријској зони Брод на Дрини, на земљишту означеном као к.ч. 201/1, к.о. Брод, Општина Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АСФАЛТНЕ БАЗЕ КАПАЦИТЕТА 160 1/ћ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БРОД НА ДРИНИ, НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч. 201/1, К.О. БРОД, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ ИНСТИТУТА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ Д.О.О. ПЈ ТРЕБИЊЕ ОД НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ.

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

II

Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, Општине Фоча.

III

Јавни увид у Доказе траје до 01.01.2023. године.

 

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове,

Ранко ПоповићДокази – Асфалтна базаЛокацијски услови

Поделите: