Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне, социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица на просторима на којима живе расељена лица и повратници из средства за 2022. годину

На основу члана 21. и 23. Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/99, 21/03 и 33/03), Одлуке о преусмјеравању и распоређивању средстава по намјенама и износу средстава за 2022. годину и Одлуке о начину и процедурама одобравања средстава удружених у Фонд за повратак БиХ намијењених за реализацију права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума („Службени гласник БиХ“, бр. 63/16), Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за достављање пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне,

социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица на просторима на којима живе расељена лица и повратници из средства за 2022. годину

 

Финансијска средства

Одлуком Комисије за избјеглице и расељенa лица БиХ о преусмјеравању и распоређивању средстава по намјенама и износу средстава за 2022. годину, за пројекте обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица на просторима на којима живе расељена лица и повратници распоређена су средства у укупном износу од 2.507.905,20 КМ

 

Право на достављање пројектних приједлога

Право на достављање пројектних приједлога, Министарству за људска права и избјеглице БиХ (у даљем тексту: Министарство):

 • За пројекте обнове и изградње комуналне инфраструктуре имају општине/градови у БиХ и Брчко Дистрикт БиХ, а за пројекте социјалне инфраструктуре градови, општине и цркве и вјерске заједнице. Јавне установе и невладине организације могу аплицирати путем општина, градова и Брчко Дистрикта БиХ за пројекте обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре.
 • За пројекте електрификације имају општине/градови у БиХ и Брчко Дистрикт БиХ, који су утврдили да на њиховој, кандидованој пројектној микролокацији, континуирано или повремено живе повратници у постојећим, обновљеним стамбеним јединицама или стамбеним јединицама чија је реконструкција у току или је завршен избор корисника помоћи у неком од пројеката обнове стамбених јединица, које су прије рата имале регистрован прикључак на електромрежу, а у вријеме доставе пријаве, због уништене електромреже, немају омогућено прикључење.

 

Раније достављени пројектни приједлози, захтјеви, информације о потребама у обнови и изградњи комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица као и апликациони обрасци и слично не могу бити предмет разматрања.

 

Предмет пројектних приједлога

Предмет пројектних приједлога може бити обнова и изградња:

 • путне инфраструктуре,
 • водоснабдијевања и канализације,
 • социјалне инфраструктуре (амбуланте, школе, домови културе и вјерски објекти) и
 • електромреже са циљем прикључења стамбених јединица;

 

Израда и начин достављања пројектних приједлога

Пројектни приједлози су на прописан начин попуњени и овјерени апликациони обрасци за исказивање потреба у обнови и изградњи комуналне, социјалне инфраструктуре и електрификацији стамбених јединица повратника и расељених лица.

 

За сваки наведени предмет помоћи  израђен је апликациони образац који је доступан на веб-страници Министарства www.mhrr.gov.ba, а може се преузети и у регионалним центрима Министарства, на сљедећим адресама:  

 

-Регионални центар Сарајево, Вилсоново шеталиште 10, Сарајево, тел. 033/714-207

-Регионални центар Бања Лука, Видовданска бб, Бања Лука, тел. 051/223-580

-Регионални центар Мостар,  Краља Звонимира 13,  Мостар, тел. 036/555-841 и

-Регионални центар Тузла, Краља Твртка 2, Тузла, тел. 035/253-603.

 

Пројектни приједлог (на прописан начин попуњен и овјерен апликациони образац) ковертира се и поштом доставља на адресу: Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Трг БиХ број 3, 71000 Сарајево, са ознаком ЈАВНИ ПОЗИВ – достављање пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне, социјалне инфраструктуре и електрификације.

Финансијска вриједност пројектног приједлога

 • максимална финансијска вриједност по пројектном приједлогу износи 100.000,00 КМ.

 

Рок за достављање пројектних приједлога

Рок за достављање пројектних приједлога је 21 дан од дана објављивања Јавног позива.

 

Критеријуми за избор приоритетних пројектних приједлога

За пројекте обнове комуналне и социјалне инфраструктуре су:

 • број директних корисника (породице повратника/расељеног лица)
 • износ тражених средстава по пројектном приједлогу
 • финансијска вриједност по кориснику пројекта (по породици повратника/расељеног лица)
 • суфинансирање пројектног приједлога.

 

За пројекте електрификације су:

 • укупан број обновљених ст. јединица повратника/расељених лица за сваки кандидовани пројекат;
 • укупан број повратника/расељених лица за сваки кандидовани пројекат;
 • укупан број стамбених јединица у којима повратници живе стално;
 • укупан износ тражених средстава по сваком кандидованом пројекту;
 • износ тражених средстава по једној стамбеној јединици;
 • износ тражених средстава по повратнику/расељеном лицу;
 • суфинансирање пројектног приједлога;
 • неминираност подручја електрификације.

 

Процедура избора и реализације пројектних приједлога

 • Министарство заприма пројектне приједлоге, евидентира и систематизује достављене податке, те израђује извјештај о резултатима Јавног позива.
 • По потреби, Министарство путем својих регионалних центара обавља теренску контролу података презентованих у пројектним приједлозима.
 • У сврху израде приједлога листе приоритетних пројектних приједлога, Министарство именује чланове Комисије за избор приоритетних пројектних приједлога.
 • Након вредновања пројектних приједлога, Комисија за избор приоритетних пројектних приједлога израђује приједлоге листа приоритетних пројектних приједлога и доставља их Комисији за избјеглице и расељена лица БиХ.
 • Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ доноси одлуку о избору и финансирању пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица.
 • Изабране пројектне приједлоге за обнову комуналне и социјалне инфраструктуре реализују општине/градови и цркве и вјерске заједнице (подносиоци пројектних приједлога), а изабране пројектне приједлоге за електрификацију стамбених јединица реализују општине/градови (подносиоци пројектних приједлога) у сарадњи са надлежним електродистрибуцијама.
 • У складу са процедурама, Министарство надзире реализацију изабраних пројеката.
 • Фонд за повратак БиХ, у складу са својим процедурама, финансијски реализује изабране пројекте.

 

 

Непотпуни и неблаговремено достављени пројектни приједлози неће бити разматрани.

 

Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити на бројеве телефона:

033/703-950 и 033/703-948,  или на наведене бројеве телефона регионалних центара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделите: