Search
Close this search box.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНОМ РОДИТЕЉУ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Министарство породице, омладине и спорта расписало је Јавни позив за подношење захтјева за финансијску  помоћ незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској.

Један од родитељa четворо и више дјеце финансијску помоћ може остварити ако испуњава сљедеће услове, и то:
– да је незапослен,
– да има четворо или више дјеце, од којих је најмлађе дијете у доби до 18 година живота,
– да има држављанство Босне и Херцеговине / Републике Српске,
– да има мјесто пребивалишта у Републици Српској и територији Брчко дистрикта БиХ са ентитетским држављанством Републике Српске, на дан ступања на снагу одлуке и
– да се не налази у евиденцији ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске као корисник неког од права из дјечије заштите .
Исплата финансијске помоћи за кориснике који су у евиденцији ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, вршиће се на основу евиденција Фонда, без потребе пријављивања на овај Јавни позив.
Уз попуњен захтјев за исплату  финансијске  помоћи незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској неопходно је доставити сљедећу документацију: 
– Доказ о незапослености – потврда Завода за запошљавање Републике Српске или пореска картица,
– Фотокопија личне карте за подносиоца захтјева,
– Извод из матичне књиге држављана за подносиоца захтјева,
– Потврда о пребивалишту за подносиоца захтјева,
– Фотокопија картице са бројем текућег рачуна подносиоца захтјева и
– Изводе из матичне књиге рођених за свако дијете као доказ утврђивања да најмлађе дијете није навршило 18 година.
Захтјев са неопходном документацијом подноси се Министарству породице, омладине и спорта, на адресу: Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, Бања Лука.
Захтјев за исплату  финансијске  помоћи незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској се може преузети на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта:
Јавни позив отворен је 30 дана од дана објављивања.
Поделите: