Search
Close this search box.

Општина Фоча: Одлука о додјели субвенције за запошљавање приправника

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф О Ч А

На основу члана члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17) и члана 5.став 2. Правилника о додјели субвенције за запошљавање приправника („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), Начелник општине Фоча, доноси

ОДЛУКА
о додјели субвенције за запошљавање приправника

I

Субвенција послодавцима за запошљавање приправника у 2021/2022 години из Буџета Општине додјељује се како слиједи:

Ред. број Послодавац Приправник Занимање
1. „Орфеј“ д.о.о. Фоча Милица Јовановић Дипл.економиста
2. Рафт клуб „Дрина- Тара“ Јован Милутиновић Дипл.менаџер туризма
3. „Рудежа“ д.о.о. Фоча Стефан Томовић Дипл.инг.индустријског инжењерства и менаџмента
4. ТР „Ан Мар Сан“ Фоча Андријана Божић Дипл. проф. кинеског и енглеског језика
5. „Техноградња“ д.о.о. Фоча 1.Бојана Мајдов

2.Тамара Милосављевић

З.Милан Пљеваљчић

Дипл. просторни планер

Дипл.мед.здрав.његе

Дипл. информатичар

6. „Фалкон“ д.о.о. Фоча 1.Николина Ковачевић

2.Милен Ковачевић

З.Лука Фуштар

4.Маја Радовић

Дипл. економиста Проф. енглеског и књиж. Дипл. географ Дипл.инг.саобраћаја
7. Нотар Даринка

Гавран Фоча

Јована Бодирога Дипл.проф. енглеског и књижевности
8. „Конструктор“ д.о.о. Фоча Милица Костовић Дипл.инг.машинства
9. УГ „Трачак наде“ Фоча 1.Невена Ивановић

2.Бојана Марић

Проф.спец.едукац. и рех

Проф.спец.едукац. и рех

10. „Енергоматика“ Д.О.О.’ Јелена Ћеха Проф.спец.едукац. и реха.

 

 

11. ЈУ Студентски дом Фоча 1.Милка Ружић

2.Горана Павловић

Дипл.правник

Дипл.библиотекар и компаративиста

12. Нови рудник „Миљевина“ д.о.о Горица Голубовић Дипл.географ
13. „Озрен-Боровно“ д.о.о. Фоча Дејан Стојановић Дипл.инг.саобраћаја
14. „Павгорд“ д.о.о. Фоча Тамара Крсман Дипл.географ
15. „Болетус“ д.о.о. Фоча Ранко Елез Дипл.инг.шумарства
16. ООЦК Фоча 1. Никола Милановић

2.Вања Јегдић

З.Дајана Милидраг

4.Наташа Вуковић

Проф.спец.едукације и рех.

Дипл.психолог

Дипл. мед.зравствене његе

Дипл. психолог

17. „Србињепутеви“ д.о.о.Фоча Александра Томић Дипл.проф спец.едукације
18. УСЗ Центар за специј ал истичке ускуге „За мајку и дијете“ Б.Л. Тајана Кулић Дипл.логопед
19. ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина Ђајић Наташа Дипл.васпитач предшколске дјеце
20. МТ „Трејд“ Фоча Милан Тодоровић Дипл.правник

 

II

Са послодавцима из тачке I Одлуке закључиће се уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и начин исплате одобрених средстава у складу са Правилником о додјели субвенције за запошљавање приправника и Јавним позивом послодавцима за коришћење средстава за за запошљавање приправника у 2021/2022. години из Буџета општине Фоча.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број:02-014-441//21

 

Поделите: