Search
Close this search box.

РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  ФОЧА
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА

Ф О Ч А

 

Број: 031-12/21
Фоча,28.09.2021. године

 

На основу члана 2.13, а у вези чл. 2.2 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), тачке 11. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) и члана 6. Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/21), у предмету одлучивања о именовању чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, Општинска изборна комисија Фоча   д о н о с и

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о  именовању  чланова  бирачких  одбора  за  избор  чланова 

савјета  мјесних  заједница  на  подручју  општине  Фоча

 

 

1)  За потребе организовања и одржавања избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, именују се чланови бирачких одбора, према редном броју, шифри и називу бирачког мјеста, презимену и имену чланова бирачких одбора, одређењу њиховог својства као предсједника или члана, ознаке њиховог предлагача и јединственог матичног броја, на начин као што слиједи:

 

 1. Б 001 ЦЕНТАР

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Вукадиновић Сара СНСД, предсјдник
2. Алавања Јелена ОИК, члан
3. Радовић Милош УС,  члан

 

 

 1. Б 002 ГОРЊЕ  ПОЉЕ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Вујичић Данијела СДС, предсједник
2. Елчић Дијана ДЕМОС, члан
3. Радовић Софија СНСД, члан

 

 1. Б 003 ДОЊЕ  ПОЉЕ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Јокановић Татјана ОИК,  члан
2. Капуран Славиша УС, предсјдник
3. Шаровић Светлана СДС, члан

 

 

 1. Б 004 ДУШАНОВО

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Аврам Владимир ДЕМОС, предсјдник
2. Перишић Предраг СНСД, члан
3. Пљеваљчић Мирјана ОИК, члан

 

 

 1. Б 005 ЛАЗАРЕВО

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Ђоковић Јелена СДС, предсједник
2. Тешевић Дражан ОИК, члан
3. Брковић Немања ДЕМОС,члан

 

 1. Б 006 БРОД

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Павловић Славко СНСД, предсједник
2. Ђуровић Андреа ОИК, члан
3. Чанчар Младен УС, члан

 

 

 1. Б 007 МИЉЕВИНА

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Крстовић Ана ГГ Миљевина предсједник
2. Говедарица Станојка ОИК, члан
3. Јововић Радмило ДЕМОС,члан

 

 1. Б 008 ОБИЛИЋЕВО

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Павловић Мирјана СДС, предсједник
2. Мијовић Даница ОИК, члан
3. Милановић Срђан СНСД, члан

 

 1. Б 009 ЛИВАДЕ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Паприца Игор ДЕМОС, предсједник
2. Милановић Биљана СНСД, члан
3. Павловић Радивоје УС,  члан

 

 

 1. Б 010 РЈЕЧИЦА

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Милановић Данка СНСД, предсједник
2. Ивановић Мирослав ДЕМОС, члан
3. Вуковић Никола СДС, члан

 

 

 1. Б 011 ЈОШАНИЦА

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Чанчар Марко СДС, предсједник
2. Лаловић Душанка ОИК, члан
3. Фрашто Фахрудин СДА, члан

 

 

 1. Б 012 УСТИКОЛИНА

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Радовић Драгана ОИК,предсједник
2. Тешевић Борка ОИК, члан
3. Радовић Борко ОИК, члан

 

 1. Б 013 КУТА

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Милетић Александар СНСД,  предсједник
2. Маринковић Илија ДЕМОС, члан
3. Фулурија Слађана СДС,  члан

 

 

 1. Б 014 ЈЕЛЕЧ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Шљиво Неџад СДА, предсједник
2. Тодоровић Реља ОИК, члан
3. Говедарица Жељко ОИК, члан

 

 1. Б 015 КОЗЈА  ЛУКА

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Имамовић Џемал СДА,  предсједник
2. Ђоковић Маријан СНСД, члан
3. Ћосовић Данило ОИК,  члан

 

 1. Б 016 КРАТИНЕ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Станић Светлана ОИК, предсједник
2. Гермовић Ибро СДА, члан
3. Станић Радомир ОИК,  члан

 

 

 1. Б 017 ИЗБИШНО

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Мекић Шефик СДА, предсједник
2. Станић Миодраг ОИК,члан
3. Шарић Милан ОИК, члан

 

 1. Б 018 ПОПОВ  МОСТ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Фулурија Абид УГ Алаџа, предсједник
2. Радовић Грујо СНСД,  члан
3. Хасанбеговић Омер СДА,  члан

 

 1. Б 019 ЧЕЛИКОВО  ПОЉЕ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Дракул Милош ДНС, предсједник
2. Дракул Лука СДС, члан
3. Вуковић Лука ОИК, члан

 

 

 1. Б 020 ДРАГОЧАВА

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Матовић Мирослав УС,   предсједник
2. Михајловић Момо СНСД, члан
3. Крунић Слободанка ОИК,  члан

 

 1. Б 021 ГОДИЈЕНО

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Станојевић Драгана НДП, предсједник
2. Вуковић Момчило СНСД, члан
3. Халиловић Шериф СДА, члан

 

 

 1. Б 022 ЗАВАИТ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Тешевић Драган ДЕМОС, предсједник
2. Матовић Зоран СНСД, члан
3. Дуњић Радомир ОИК,  члан

 

 1. Б 023 ЧЕЛЕБИЋИ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Фундуп Славиша СДС,  предсједник
2. Пиповић Илија СНСД,   члан
3. Бодирога Павле ДЕМОС,члан

 

 1. Б 024 МЕШТРЕВАЦ

 

Редни број Име  и  презиме

предсједника / члана

Предлагач и позиција
1. Млађеновић Вукосава OИК, предсједник
2. Радовић Илија ОИК, члан
3. Млађеновић Младен ОИК, члан

 

2) Сви чланови бирачких одбора именовани у било ком својству обавезни су проћи једнодневну обуку за рад у бирачком одбору, коју ће организовати и спровести Општинска изборна комисија Фоча.

 

3)  Чланови бирачких одбора имају право на накнаду за свој рад, у висини и у складу са одлуком коју доноси начелник Општине Фоча, на приједлог Општинске изборне комисије Фоча.

 

 

                                                         О б р а з л о ж е њ е

 

Након спроведеног поступка извршеног жријебања субјеката као овлашћених предлагача кандидата за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, у поступку одређивања и додјеле мјеста за избор чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју оппштине Фоча, Општинска изборна комисија Фоча (у даљем тексту: Изборна коимисија) је донијела Одлуку о додјели мјеста за именовање чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, број: 031-8/21 од 20.09.2021. године.

У поступку жријебања субјеката као овлашћених предлагача кандидата за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, Изборна комисија је утврдила сљедећи редослијед субјеката на начин као што слиједи:

 1. СНСД – Савез независних социјалдемократа (СНСД),
 2. Странка демократске акције ( СДА),
 3. Удружење грађана Бошњака повратника „Алаџа“,
 4. Соцјалистичка партуја (СП)
 5. ДНС – Демократски народни савез (ДНС),
 6. Уједињена Српска (УС)
 7. СДС – Српска демократска странка,
 8. Соцјалистичка партија Српске „Будућност Српске“ (СПС БС)
 9. 9. Група грађана Мјесне заједнице Миљевина (ГГ МЗМ),
 10. Народна партија Српске (НПС)
 11. 11. НДП – Народни демократски покрет (НДП),
 12. Демократски савез-ДЕМОС (ДЕМОС)

 

Предметна Одлука је достављена свим наведеним субјектима, са позивом за достављање приједлоге за именовање чланова бирачких одбора, у складу са предвиђеном процедуром предлагања и именовања чланова бирачких одбора за свако посебно бирачко мјесто.

Изборна комисија је констатовала да су приједлоге за именовање чланова бирачких одбора доставили сљедећи субјекти: СНСД – Савез независних социјалдемократа, Странка демократске акције – СДА, Удружење грађана Бошњака повратника „Алаџа“, ДНС – Демократски народни савез, Уједињена Српска (УС), СДС – Српска демократска странка,  Група грађана Мјесне заједнице Миљевина (ГГ МЗМ), НДП – Народни демократски покрет (НДП) и Демократски савез-ДЕМОС (ДЕМОС).

Остали политички субјекти нису доставили доставили приједлоге кандидата за позиције у бирачким  одборима.

Сви достављени приједлози оцијењени су као благовремени, достављени на одговарајућем обрасцу СГ-1, попуњени на правилан начин, потписани и овјерени од стране овлашћеног лица, у складу са важећим прописима и налозима Изборне комисије у погледу расподјеле бирачких мјеста, као и броја чланова бирачких одбора.

Сви достављени приједлози су били допуштени јер су се предлагачи придржавали утврђеног распореда и заступљености субјеката у бирачким одборима према бирачким мјестима.

На својој сједници од 28.09.2021. године, Изборна комисија је извршила именовање чланова бирачких одбора у пуном саставу по бирачким мјестима, у складу са Одлуком о додјели мјеста за именовање чланова бирачких одбора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча и достављеним приједлозима субјеката, као и овлашћењима из члана 2.19 став 11. Изборног закона БиХ и тачке 11. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице.

Сходно предњем, Изборна комисија је на упражњене позиције у бирачким одборима извршила самостално именовање чланова бирачких одбора, на основу увида у матичну базу података.

Након именовања чланова свих бирачких одбора, Изборна комисија је извршила именовање предсједника бирачких одбора, водећи рачуна о равномјерној заступљености субјеката у погледу одређивања позиције предсједника бирачког одбора.

Сходно предњем, на основу законских овлашћења у поступању, као и одредби из чл. 2.2, 2.13 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине, тачке 11. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице и члана 6. Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, Изборна комисија је одлучила као у диспозитиву Рјешења.

Против Рјешења субјекти могу уложити приговор, који се доставља Изборној комисији, у року од 24 сата од дана пријема Рјешења.

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ

Виде Вуковић

Поделите: