Search
Close this search box.

Републички штаб за ванредне ситуације – Закључак о остваривању права на подстицајна средства

На основу плана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број 121/12 и 46/17), плана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске број: 04/1-012-2-792/20 од 16.03.2020. године и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, на приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Републички штаб за ванредне ситуације, на 7. сједници одржаној 23.03.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о остваривању права на подстицајна средства

1. Омогућава се остваривање права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинствима која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину.

2. За реализацију овог закључка задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенција за аграрна плаћања.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења


Закључак о остваривању права на подстицајна средства

Поделите: