Search
Close this search box.

НАРЕДБА Општинског штаба за ванредне ситације у вези са радом здравствених установа – апотека

На основу плана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број 121/12 и 46/17), плана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске број: 04/1-012-2-792/20 од 16.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера и реаговања на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020. године и Закључка о обавезном спровођењу мјера и реаговања на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа- апотека број 06-6/20 од 22.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситације, доноси

НАРЕДБУ

о обавезном спровођењу мјера

за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона(COVID-19) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека

1.  У циљу спровођења ванредних мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корана („COVID-19″), како би се обезбиједило континуирано снабдјевање лијековима и медицинским средствима, утврђује се рад апотека путем приправности у времену од 18 до 8 часова наредног дана, према сљедећем распореду:

• ЈЗУ „АПОТЕКА” Фоча, 25/26 и 28/29 март 2020. године,

• ЈЗУ „Expera PHARMACY”, 26/27 и 29/30 март 2020. године,

• ЈЗУ „МОЈА АРОТЕКА”, 27/28 и 30 март 2020. године.

2. Апотеке су обавезне доставити Дому здравља Фоча број телефона, како би Дом здравља обавијестио Полицијску станицу Фоча који пацијент треба да купи лијек у Апотеци која је у приправности.

3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се до 30.03.2020. године


Наредба -рад здравствених установа – апотека

Поделите: