Search
Close this search box.

Наредбе Републичког штаба за ванредне ситуације

Републички штаб за ванредне ситуације, донио је , на 2. сједници у Бањалуци Наредбу, којоме се наређује градским и општинским штабовима за ванредне ситуације да у погледу ангажовања средстава и снага заштите и спасавања , као и потреба за средствим помоћи (хране, воде, лијекова, медицинских средстава, санитетских и хигијенских средстава и друго), своје захтјеве подносе , путем градских  и општинских штабова цивилне заштите, Републичкој управи цивилне заштите на дефинисаним образцима.

Захтјеви поднесени на други начин сматраће се нелегитимним и неће се разматрати.

Наредба ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је наредбу којом се наруђује градским и општинским штабовима за ванредне ситуације да Републичком штабу за ванредне ситуације достававе ажуриран План  материјално-техничких средстава, људских и других ресурса који су предвиђени Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама , као и податке о стању јединица и тимова Цивилне заштите на нивоу град општине и мјесних заједница.

Наредба ступа на снагу даном доношења.

Командант Републичког штаба за ванредне ситуације је предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић.

Поделите: