Search
Close this search box.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Фоча

На основу члана 78. и 160. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 7. став (2) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), Начелник Општине Фоча р а с п и с […]