Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп објекта – школе са двориштем у мјесту Заваит код Фоче

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014–  396 /22 Датум: 09.11.2022.године   На основу члана тачке X и тачке XI Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.06/22 и 10/22) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање […]