Search
Close this search box.

Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (осма измјена) број: 01-022- 71/22 од 21.07.2022. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, утврђује: НАЦРТ […]