Search
Close this search box.

Усвојен буџет за 2021.

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас буџет за 2021. годину, којим су укупни приходи општине планирани у износу од 12 милиона марака. У односу на прошлогодишње приходе, ове године буџет је мањи за 2.770.000 КМ или за 20 одсто, али је разлика толика углавном због кредитног задужења из прошле године. Порески приходи су пројектовани […]

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА ЗА АПРИЛ И МАЈ 2021. ГОДИНЕ

  РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А Број: 02-014-87/21 Датум: 31.03.2021. године На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, […]