Search
Close this search box.

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА ЗА АПРИЛ И МАЈ 2021. ГОДИНЕ

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

Број: 02-014-87/21
Датум: 31.03.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

ОДЛУКУ
О  РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

 

I

Радно вријеме дежурних апотека недјељом и у дане вјерских и републичких празника утврђено је у времену од 07-15 часова, а  путем приправности  у времену од 15-07 часова, наредног дана.  

II

Утврђује се распоред дежурних апотека како слиједи:

НАЗИВ АПОТЕКЕ     РАДНО ВРИЈЕМЕ  

      од 07-15 часова

   РАД ПУТЕМ ПРИПРАВНОСТИ

од  15-07 часова наредног дана

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

Ул. Цара Душана бб

4.  април 2021. године 4/5 април 2021. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча,

Ул. Краља Петра бб

11. април 2021. године

 

11/12 април 2021. године
 ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча,

Ул. Краља Петра бб

18. април 2021. године 18/19 април 2021. године

 

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

број 20,

Ул. Светосавска бб

25. април 2021. године 25/26 април 2021. године

 

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

број 18,

Ул. Цара Душана бб

30.  април 2021. године 30. април/ 1. мај 2021. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

Ул. Цара Душана бб

1.  мај 2021. године 1/2 мај 2021. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча,

Ул. Краља Петра бб

2. мај 2021. године

 

2/3 мај 2021. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча,

Ул. Краља Петра бб

3. мај 2021. године 3/4 мај 2021. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

број 22,

Ул. Краља Петра бб

9. мај 2021. године 9/10 мај 2021. године

 

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

број 24,

Ул. Краља Петра бб

16. мај 2021. године 16/17 мај 2021. године

 

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

Ул. Цара Душана бб

23.  мај 2021. године 23/24 мај 2021. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча,

Ул. Краља Петра бб

30. мај 2021. године

 

30/31 мај 2021. године

 

III

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

IV

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић     

Поделите: