Search
Close this search box.

Javni poziv za prevoznike

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ Ф  О  Ч  А   Број:  05-345-6/19 Датум:  14.02.2019. године Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине општине Фоча, на основу члана  27. Закона о превозу у друмском саобраћају  Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“,  број 47/17), о б ј а в […]