Search
Close this search box.

Javni poziv za prevoznike

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Ф  О  Ч  А

 

Број:  05-345-6/19

Датум:  14.02.2019. године

Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине општине Фоча, на основу члана  27. Закона о превозу у друмском саобраћају  Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“,  број 47/17), о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу редова вожње за усклађивање и  регистрацију

на подручју општине Фоча за 2019/20 годину

 

 

У складу са чланом 27. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“,  47/17), позивају се заинтересовани превозници да Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча доставе редове вожње на усклађивање и регистрацију на подурчју општине Фоча, са даљинаром и минималним временом вожње, најкасније до  01.03.2019. године.

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,
Бранка Саламадија, дипл.инг.арх.

Поделите: