Search
Close this search box.

Јавни конкурс за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини

  https://ebirackiodborionline.izbori.ba/ – – Link za  pristup Javnom konkursu za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini   https://ebirackiodborionline.izbori.ba/StaticDocuments/Javni%20konkurs%20za%20predsjednike%20bo_B.pdf -Link za  JAVNI KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini   https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Register – Link za registraciju   https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Login – .Link za prijavu

Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана ,”Хум-Шћепан Поље” (10. измјена)

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Фоча утврдило је Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана ,”Хум-Шћепан Поље” (10. измјена). Нацрт плана се излаже на јавни увид у времену од 11.06.2024. до 11.07.2024. године. Нацрт Плана се, у физичком облику, излаже у Шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну […]

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР I “

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а у вези са одредбама Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар I“ „Службени гласник Општине Фоча“, број: 14/14), Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, доноси : […]

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГОРЊЕ ПОЉЕ “ ФОЧА (друга измјена),

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Горње Поље“ Фоча (друга одлука о измјени плана) број: 01-022-77/22 од 27.10.2022. године, Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне […]

У Бањалуци презентован пројекат “Здраве заједнице у Босни и Херцеговини”

У Административном центру Владе Републике Српске у Бања Луци 28. 05. 2024. године одржана је конференција на којој је представљен пројекат “Здраве заједнице у Босни и Херцеговини”. Идеја пројекта који ће бити спроведен у 11 општина у Републици Српској, јесте да се у тим заједницама партнерски ради на програмима промоције здравља и превенције болести, те […]

Адаптација старог обданишта за потребе центра “Трачка наде”

Начелник општине Фоча Милан Вукадиновић потписао је данас са извођачем радова уговор о адаптацији старе зграде обданишта за потребе Дневног центра “Трачак наде” намијењеног породицама чији је члан особа са инвалидитетом. Планирано је да посао, који је повјерен фочанском предузећу “Техноградња”, а чија је вриједност 50.000 КМ, буде завршен у наредних 35 дана, тако да […]

Јавни оглас за избор инструктора у Тим инструктора задужених за обуку кандидата за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора

На основу члана 2.9 став (1) тачка 19. Изборног закона БиХ (“Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 и 24/24), а у складу са чланом 14 Правилника о поступку именовања и разрјешења бирачких […]

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ДЕПОНИЈУ ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ БАБИН ПОТОК КОД ФОЧЕ

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Oпштине Фоча за доношење рјешења о Eколошкој дозволи за привремену депонију за одлагање комуналног отпада на локацији Бабин поток код Фоче, на земљишту означеном као к.ч. број: 1162, 1163 и 1164, к.о. Сусјечно у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине […]