Search
Close this search box.

Јавни конкурс за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини

  https://ebirackiodborionline.izbori.ba/ – – Link za  pristup Javnom konkursu za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini   https://ebirackiodborionline.izbori.ba/StaticDocuments/Javni%20konkurs%20za%20predsjednike%20bo_B.pdf -Link za  JAVNI KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini   https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Register – Link za registraciju   https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Login – .Link za prijavu

Јавни оглас за избор инструктора у Тим инструктора задужених за обуку кандидата за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора

На основу члана 2.9 став (1) тачка 19. Изборног закона БиХ (“Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 и 24/24), а у складу са чланом 14 Правилника о поступку именовања и разрјешења бирачких […]

Приручник о раду Бирачких одбора

Приручник за рад бирачког одбора у Босни и Херцеговини- Општи избори 2022.године који је подсјетник на изборне радње које се проводе на бирачком мјесту и који је намијењен члановима органа за провођење избора. Приручник за рад бирачких одбора садржи детаљан опис и приказ бирачког одбора на бирачком мјесту, те објашањава улогу, дужности и одговорности предсједника […]

ЛОКАЦИЈЕ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ

ЛОКАЦИЈЕ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ   Редни Број Назив бирачког мјеста Локација бирачког мјеста 1. 166 Б 001 Брод ЈУ ОШ Брод, Брод на Дрини 2. 166 Б 002 Копилови Пословни простор – Ћетко Грујевић, Копилови 3. 166 Б 003 Кута ЈУ ОШ Кута – […]

ПОЗИВ ОВЈЕРЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА У БИХ 2022. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ Број: 06-36-сл. Датум: 05.09.2022. године   П О З И В ОВЈЕРЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА У БИХ 2022. ГОДИНЕ – ОСНОВНА ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 166 Б ФОЧА –                                   ПРЕДМЕТ: Постављање огласних медија.   I Постављање плаката за политичко оглашавање […]

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А   Број:  031 –22 / 22 Фоча,  31. 08. 2022. године   На основу члана 2.13 тачка 3. а у вези чл. 2.2 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, […]

ПЛАН ИЗЛАГАЊА ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 ФОЧА

Општинска изборна комисија Фоча, је на Првој сједници, дана 26. маја 2022. године,  донјела П  Л  А  Н  ИЗЛАГАЊА  ИЗВОДА  ИЗ  ПРИВРЕМЕНОГ  БИРАЧКОГ  СПИСКА ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166  ФОЧА    ПЛАН ИЗЛАГАЊА ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 ФОЧА – Преузети

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА Општинској изборној комисији од стране ЦИК-а БиХ

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА за благовременост и тачност достављених резултата, односно прецизност попуњених образаца и за проведбу изборних активности у складу са утврђеним роковима.   Општинска изборна комисија Фоча показала је изузетно залагање, знање и професионализам у обављању дужности и послова који су, у складу са законом, у надлежности изборних комисија. Сарадња Општинске избоме комисије Фоча са […]

О Д Л У К У О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А   Број:  031 – 17 / 21 Фоча, 11. 10. 2021. године               На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, […]