Search
Close this search box.

Јавни оглас за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број:1263 уписaнa у п.л. број: 51 к.о. Љубина

  РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А     Датум: 26.06. 2024. године   На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности –означене као к.ч. број: 1263 уписaне у п.л. број: 51 к.о. Љубина („Службени гласник Општине Фоча“ број: 09/2024)  у складу са одредбама Правилника о поступку […]

Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана ,”Хум-Шћепан Поље” (10. измјена)

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Фоча утврдило је Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана ,”Хум-Шћепан Поље” (10. измјена). Нацрт плана се излаже на јавни увид у времену од 11.06.2024. до 11.07.2024. године. Нацрт Плана се, у физичком облику, излаже у Шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну […]

Избор најуређенијег дворишта на подручју општине Фоча

Општина Фоча расписала је јавни оглас за избор најуређенијег дворишта, с циљем подстицања грађана на очување чистог и уређеног окружења. Такмичење је организовано у четири категорије: двориште ЗЕВ-а и стамбено-пословних зграда, двориште породичних стамбених објеката, те најуређенији балкони и терасе стамбених објеката. По закључењу пријава, односно 31. маја ове године, комисија ће обићи локације и […]

Јавни оглас за продају непокретности – стана у Херцег Новом, Баошићима

  На основу Одлуке Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“  Фоча, број: 01-76/23 од 24. 05. 2023. године и број :01-12/24, од 04. 03. 2024. године, директор Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча  о б ј а в љ у ј е   ЈАВНИ  ОГЛАС За  продају  непокретности – стана  у  Херцег  Новом,  Баошићима […]

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЛОКАЦИЈУ КОЈА СЕ НАЛАЗИ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА И СОКОЛСКЕ УЛИЦЕ

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Регулационог плана за локацију која се налази између објеката полицијске станице у Фочи, улице Краља Петра Првог Карађорђевића и Соколске улице, (прва Одлука од усвајања плана), број: 01-022-100/23 […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ-ШЋЕПАН ПОЉЕ“

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум-Шћепан Поље“ (девета Одлука о измјени од усвајања плана), број: 01-022-24/23 од 06.04.2023. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује   […]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча

На основу одредби из члана 78.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), Начелник Општине Фоча расписује   ЈАВНИ КОНКУРС за […]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча

На основу одредби из члана 68. и члана 78.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), Начелник Општине Фоча расписује ЈАВНИ […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп дијела пословног објекта – пословног простора у пословној зони Ливаде

На основу члана тачке X и тачке XI Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.06/22 и бр.10/22) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине […]

ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – стана у Сарајеву

На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у ул. Трг ЗАВНОБиХ-а  („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12)  Начелник општине […]