Search
Close this search box.

Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана ,”Хум-Шћепан Поље” (10. измјена)

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Фоча утврдило је Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана ,”Хум-Шћепан Поље” (10. измјена).

Нацрт плана се излаже на јавни увид у времену од 11.06.2024. до 11.07.2024. године. Нацрт Плана се, у физичком облику, излаже у Шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну заједницу Челиково Поље, те у просторијама „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево. Нацрт плана се, у електронском облику, излаже на званичној Интернет страници Општине Фоча (www.opstinafoca.rs.ba). Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје приједлоге, примједбе и мишљења на утврђени Нацрт плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида, а за сва додатна објашњења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове у згради Општине Фоча. Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча. Рок до којег се приједлози, примједбе и мишљења могу уложити и послати је 11.07.2024. године.

Нацрт измјена и допуна дијела регулационог плана ,”Хум-Шћепан Поље” (10. измјена) може се (у електронском облику) преузети у наставку овог чланка.

05_PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE

06_PLAN_SAOBRAĆAJA

09_INFRASTRUKTURA_SINTEZNA_KARTA

10_PLAN_GRAĐ_REG

11_PLAN_PARCELACIJE

deseta_izmjena_RP_Hum_ŠćepanPolje

Одлука о утврђивању нацрта пдф

Поделите: