Search
Close this search box.

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПОБОЉШАЊЕ ДИОНИЦЕ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА МI -111 (СТАРА ОЗНАКА М-18), ДИОНИЦА БРОД НА ДРИНИ 2 – ГРАНИЦА БИХ/ЦГ (ХУМ), КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ПРИЈЕДОР ОД ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву МИНИСТАРСТВА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1, Бања Лука за издавање еколошке дозволе за реконструкцију и побољшање дионице магистралног пута МI-111 (стара ознака М-18), дионица Брод на Дрини 2 – граница БиХ/ЦГ (Хум), инвеститора Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука,  у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), о б ј а в љ у ј е  

Ј А В Н И   У В И Д

У ДОКАЗЕ  УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПОБОЉШАЊЕ ДИОНИЦЕ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА МI -111 (СТАРА ОЗНАКА М-18), ДИОНИЦА БРОД НА ДРИНИ 2 – ГРАНИЦА БИХ/ЦГ (ХУМ), КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ПРИЈЕДОР  ОД ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ

 

I

            Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.  

II

            Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова. Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча – шалтер број 3. Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча.  

III

  Јавни увид у Доказе траје до 25.05.2024. године.  

НАЧЕЛНИК

                                                                                         Одјељења за просторнo уређење,

                                                                                                                    стамбено-комуналне послове

Ранко Поповић, дипл.инг.арх.

Поделите: