Search
Close this search box.

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШKЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ВОЈНОВИЋИ 8“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-360-46/23

Датум: 22.12.2023. године.

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “SIMING TRADE “, д.о.о. Фоча, Улица Бранка Радичевића, Фоча, за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране „ВОЈНОВИЋИ 8” инсталисане снаге (149,04 к\У) на земљишту означеном као к.ч. број: 1232/16, 1230/4 и 1230/3, к.о. Попов Мост, Општина Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), објављује

ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШKЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ВОЈНОВИЋИ 8“ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ (149,04 к\У) НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч. БРОЈ: 1232/16, 1230/4 и 1230/3, К.О. ПОПОВ МОСТ, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ „ЕКО ДОЗВОЛА“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА, ОД НОВЕМБРА 2023. ГОДИНЕ.

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

II

Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, Општине Фоча.

III

Јавни увид у Доказе траје до 22.01.2024. године.

НАЧЕЛНИК
Одјељења за просторно уређење,стамбено-комуналне послове
Ранко Поповић, дип.инг.арх

 

Поделите: