Search
Close this search box.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БАРАКОВАЦ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Бараковац“ (друга Одлука о измјени од усвајања плана), број: 01-022-15/23 од 16.03.2023. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује

 

Н А Ц Р Т

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БАРАКОВАЦ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА

 

I

Нацрт Плана број: 1050-1/23 од децембра 2023. године, који је урађен од стране Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, ПЈ Требиње, се ставља на јавни увид у времену од 11.12.2023. до 11.01.2024. године.

Нацрт Плана се излаже у шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну заједницу Лазарево, као и у просторијама Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, ПЈ Требиње.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени нацрт Плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида. Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча.

III

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради Општине Фоча.

 

                                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К
                                                                                                            Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове,

          ___________________________

           Ранко Поповић, дипл.инг.арх.

Поделите: