Search
Close this search box.

Позив за 26. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 09. 11. 2023. године

Двадесет шеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 9.  новембра  2023.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

За Двадесет шесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесет шестој сједници, од 1. новембра 2023. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

 

1. Записник са 25. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. 10. 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 25. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча од 3. 10. 2023. године

3. План капиталних инвестиција Општине Фоча за период 2024 – 2026. године

4. Приједлог одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Фоча.

5. Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2023. годину,

6. Нацрт буџета Општине Фоча за 2024. годину,

7. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Центар 1.

  1. Разрјешење начелника и избор и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије из састава Општинске управе Општине Фоча:

1)  Разрјешење начелника Одјељења за финансије по основу оставке,

2)  Избор и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије,

9. Информација о стању у области образовања са освртом на упис ..

10. Информација о стипендиранју студената у школској 2022 – 2023 години

11. Информација о квалитету воде за пиће на подртучју општине Фоча за 2023. годину

12. Одговори на одборничка питања са 25. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

  1. Одборничка питања,
  2. Иницијативе одборника,
  3. Текућа питања.

Позив за 26. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 9. 11. 2023. године

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 13, 14. и 15. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

Такође, радни материјал за тачку 8. подтачка 2) Избор и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије, доставиће се на приједлог Начелника Општине Фоча.

 

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Двадесет шесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 1. новембра 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 13. од 4. 10. 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 14. од 4. 10. 2023. године.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Поделите: