Search
Close this search box.

Јавни позив за додјела новчане помоћи вишечланим породицама за набавку зимнице у 2023. години

Начелник  општине Фоча на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19, 61/21), члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр. 08/17), и Одлуке о једнократној помоћи вишечланим породицама за набавку зимнице u 2023. години  бр: 02-014-389/23, расписује

 

Ј А В Н И  П О З И В

за додјела новчане помоћи вишечланим породицама за
набавку зимнице у 2023. години

 

I

Општи услови које подносиоци захтјева морају  испуњавати:

  • Једнократну новчану помоћ остварују, вишечланe породицe које имају троје и више дјеце, а да је једно дијете малољетно.

 

II

Докази које подносиоци захтјева требају доставити:

  • Кућна листа,
  • Обавјештење о пребивалишту свих чланова домаћинства,
  • Копију текућег рачуна.

 

III

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу (захтјеву) који се може преузети у шалтерт сали (шалтер 3) Општине Фоча.

 

IV

Јавни позив остаје отворен 15 дана од објављивања на сајту општине и огласној табли у згради општине Фоча.

 

 

 

Број: 02-014-390/23                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.11.2023. године                                                                                                                                             Милан Вукадиновић

 

Поделите: